Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Problemy rozwoju krajów rozwijających się

  Tymi problemami zajmuje się/zajmowało się wielu ekonomistów, powstało wiele teorii:

  To doprowadziło w latach 50. XX do wykształcenia nowej dyscypliny - ekonomii rozwoju

  Teoria zależności

  Teoria wzrostu zubażającego

  Teoria Prebisha

  Teoria zależności 50/60. XX w.:

  Odwołuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzynar org. gospodarcze

  Wydarzenia II wojny + wspomnienie kryzysu lat 30. XX w. dały przekonanie potrzeby powołania międzynarodowych instytucji o znaczeniu globalnym – zajmujących się regulacją stosunków ekonomiczno-społecznych

  Najważniejsze to:

  ujęcie w ramy instytucjonalne rynków finansowo-walutowych; odbudowa gospodarcza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /17 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania integracyjne na świecie

  Najczęściej charakter regionalny

  Jednolity, nowy organizm gospodarczy obejmujący 2 lub więcej krajów

  Spoiwo – proces integracji gospodarczej, dostosowanie się struktur gospodarczych

  Charakter ugrupowań:

  Formalny – postać międzynarodowego porozumienia lub organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja gospodarcza

  Stan rzeczy umożliwiający kontakty handlowe między różnymi gospodarkami narodowymi równie swobodne i równie korzystne jak te, które istnieją wewnątrz gospodarki narodowej

  Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej

  Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnej gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie konkurencyjności gospodarek

  Bada Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania – Lozanna

  W raporcie wykorzystuje się 2 rodzaje danych:

  Ilościowe – dane statystyczne uzyskane z organizacji gospodarczych, instytucji komercyjnych, ośrodków naukowych

  Jakościowe – z ankiety dla przedstawicieli najwyższego szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek

  Tym tematem interesują się nie tylko ekonomiści ale i rządy poszczególnych krajów oraz kierownictwa organizacji międzynarodowych

  Konkurencja – zjawisko polegające na rywalizacji między sobą w dążeniu do analogicznych celów

  Działania podejmowane przez jednych dla osiągnięcia określonych celów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła pochodzenia rezerw walutowych

  Odpowiednio wysoki poziom oficjalnych rezerw walutowych uznaje się za miarę bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.

  Skąd się biorą te rezerwy?

  *Kumulująca się nadwyżka eksportowa

  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych – tu już jest pewien problem – inwestorzy mają prawo transferu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem równowagi bilansu płatniczego

  Równowaga płatnicza jest wtedy, gdy suma transakcji autonomicznych wynosi zero

  Nie ma potrzeby transakcji wyrównawczych

  Nadwyżka bilansu płatniczego – wzrost rezerw walutowych

  Deficyt – spadek

  Równowaga płatnicza ma miejsce, gdy gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans kapitałowy i finansowy

  Dotyczy:

  Inwestycji bezpośrednich – najsilniej powiązanych ze sferą realną gospodarki, są dokonywane z myślą o prowadzeniu przedsiębiorstwa. Generalnie są korzystne dla kraju goszczącego ponieważ tworzą miejsca pracy i sprzyjają transferowi technologii, podnoszą poziom edukacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans rachunków bieżących

  To podstawowa wielkość ekonomiczna – opisuje równowagę zewnętrzną danej gospodarki

  W jego skład wchodzi bilans handlowy i bilans usług – odzwierciedlenie bieżących przepływów pieniądza między krajem a zagranicą

  Tu nie ma reguł ani wskazań co jest korzystniejsze.

  Nadwyżka na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry