Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

  14 kwietnia 1934r. ogłoszono deklarację programową ONR. Tym samym dokonał się oficjalny rozłam w Stronnictwie Narodowym. ONR chce doprowadzić do uzdrowienia stosunków moralnych, politycznych i gospodarczych. Zamierza stać na gruncie zasad katolickich, opierając na moralności katolickiej całokształtu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obóz Wielkiej Polski, jego charakter i cele

  Organizacja polityczna Obozu Narodowego, powołana podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926r. w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i przedstawicieli innych stronnictw prawicowych. Powstanie OWP miało na celu zjednoczenie prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływanie na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

  Początkowo ZLN był federacją partii politycznych, jednak w lecie 1919r. miały miejsce secesje w Związku Sejmowym Ludowo-Narodowym. Oddzielił się Chrześcijańsko-Narodowy Klub Robotniczy. Wobec tego ZLN zmienił charakter, stając się jednolitym ugrupowaniem. Zostało to potwierdzone na II Zjeździe w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /4 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Stachniuk – Zadruga

  Zadruga znaczy zaprzyjaźnienie. Jej członkowie podkreślali swą słowiańskość.

  Skupiali się na walce z przyrodą, to doktryna budowania rozwiniętej cywilizacji. Członkowie Zadrugi nie chcieli mieć nic do czynienia z komunistami, ale stworzyli coś podobnego. Zwalczali katolicyzm. Uważali, że podsuwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch nacjonalistyczny przed I wojną światową

  Reprezentujące go partie, polityka, podstawowe idee i przywódcy

  Za jego początek można uznać koniec XIX w. zapoczątkowała go Liga Polska Zygmunta Mik.ołowskiego (Teodor Tomasz Jeż). Była to nietypowa organizacja, która miała poderwać Polaków do powstania. Nastroje zmieniły się po powstaniu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /10 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

  Początki polskiego komunizmu wywodzą się Z ruchu socjalistycznego, który wykazywał dwie tendencje:

  l. Socjalizm narodowy na czele z Limanowskim

  Ruch internacjonalistyczny z Waryńskim na czele. To z niego wyłoniły się partie komunistyczne.

  W 1882 r. powstał I Proletariat z Waryńskim na czele...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl i polityka obozu J. Piłsudskiego do 1935 r. - ideologia państwa idea międzymorza i prometeizm

  Idee niepodległości i walki zbrojnej suwerenne państwo polskie odnowił po upadku powstania styczniowego ruch socjalistyczny. Po kilkudziesięciu latach ich upowszechniania zaczął wyłaniać się z niego nowy obóz polityczny. Jego początki sięgają rewolucji 1905-1907 r., kiedy to wokół przywódcy PPS - J...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja Centrolewu

  W wyjątkowo trudnej sytuacji po przewrocie majowym znalazły się ugrupowania tzw. lewicy parlamentarnej - PPS, PSL "Wyzwolenie" i Stronnictwo Chłopskie, aktywnie wspierające zamachowców. Udzielając im bowiem poparcia liczyły na ugruntowanie w kraju demokracji, odrodzenie moralne społeczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

  Ruch ludowy Opierał się na masie chłopskiej i był specyficzny.

  Chłopi długo żyli w uciśnieniu, byli niewykształceni, zacofani i wrogo nastawieni do dworu. Zła pozycja ekonomiczna i kulturalna chłopstwa nie zachęcała inteligencji do zajmowania się jego sprawami.

  Najwcześniej rozwinęła się myśl...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

  Tworząc doktrynę chrześcijańskiej demokracji czerpano z dwóch źródeł: społecznej nauki Kościoła katolickiego oraz kierunku filozoficznego zwanego personalizmem.

  Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wladek Dodano /03.06.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt

Do góry