Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Synod laterański (769)

  Stefan IV (768-772), Sycylijczyk z pochodzenia, wolał poparcie Franków niż Longobardów, prosił więcPepina po swoim wyborze o przysłanie biskupów frankońskich na synod w Rzymie, na którym chcianozapewnić pokój w Państwie Kościelnym. Prośbę spełnili Karloman i Karol, synowie Pepina (zmarłego24.09.768)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna Konstantyna Wielkiego

  Prawny tytuł papieży do posiadania świeckiej władzy na terytorium dawnego cesarstwa rzymskiego staranosię uzasadnić w sfałszowanym dokumencie, zwanym Donacją Konstantyna, Darowizną Konstantynalub Constitutum Constantini. Data powstania falsyfikatu nie jest znana, ustala się ją na okres 750-850, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona Pepina I

  Posłowie majordoma, opat Fulrad i biskup Burkhard, postawili papieżowi Zachariaszowi pytanie, ktopowinien nosić tytuł królewski, czy marionetkowy władca na tronie, czy faktycznie pełniący władzę majordom.Odpowiedź wypadła na korzyść Pepina, trudniej było mu jednak uzyskać aprobatę zjazdu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza faza walki

  Cesarz żądał od dygnitarzy duchownych i świeckich, by poświadczyli wyraźnie przyjęcie jego edyktu.Patriarcha Germanos odmówił, został więc zmuszony do abdykacji, a jego urząd objął dotychczasowysynkellos, Anastazy, przychylny kościelnej polityce władcy. Papież Grzegorz III odrzucił edykt na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pepin — Stefan III

  Koronację Pepina wsparł swym autorytetem Zachariasz, liczył więc Stefan III na wdzięczność nowegokróla frankońskiego względem papiestwa. Gdy Aistulf postawił papieżowi w październiku 752 roku ultimatum:uznać jego zwierzchnictwo nad Rzymem i zapłacić do Pawii wysoki trybut, Stefan III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Hiereia

  Następny cesarz, Konstantyn V (740-775), któremu lud nadał przydomek Kopronim (ten, który skalałswe imię), przyjął postulat Germanosa, by zająć się sprawą czci obrazów na soborze. Cesarz sam posiadałwysokie wykształcenie teologiczne, nie obawiał się więc konfrontacji poglądów. Sobór był mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie wyprawy Pepina

  W sierpniu wkroczyli Frankowie do Italii i przystąpili do oblężenia Pawii. Aistulf podjął rokowania,uznał zwierzchnictwo Pepina, zobowiązał się oddać Rawennę z innymi miastami. Pokój został zawartymiędzy Rzymianami, Frankami i Longobardami, jak to określono, chociaż w Pawii nie było ani papieża,ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór mnichów

  Na tle biskupów, opowiadających się za uchwałami synodu, nabierał tym jaskrawszych barw opór mnichówi części laikatu. W urzędowej propagandzie przedstawiano ich jako buntowników, którzy broniąnie czci obrazów, lecz własnych interesów, gdyż mnichom przypisywano wielkie korzyści z malowaniaikon i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne

  W 756 roku stało się ono rzeczywistością, obejmując księstwo rzymskie, egzarchat rawenneński i Pentapolis.Książęta z Spoleto i Benewentu oddali się papieżowi w opiekę. Urzędnicy złożyli mu przysięgęwierności, choć nie oznaczało to zerwania prawnej przynależności do cesarstwa. Stefan III i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FRANKONIA

  Ikonoklazm, zawieszony, lecz nie zakończony, pogłębił przepaść między Kościołem na Wschodzie i naZachodzie, już w pierwszym swoim okresie. Przyczynił się także do tego, że Rzym został usunięty zgreckiego Wschodu, a Bizancjum - z łacińskiego Zachodu. Źródła zmian były jednak liczniejsze i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt

Do góry