Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Księgi karolińskie

  Tarazjos przesłał Hadrianowi I krótki list o soborze. Akta soborowe przywieźli legaci do Rzymu, gdziedokonano ich tłumaczenia z języka greckiego, ale niedokładnie, jak dzisiaj wiemy. W tym tłumaczeniu dostały się na dwór Karola Wielkiego, który w 790 roku polecił Teodulfowi uczynić o nich uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi i bigamia cesarza

  Łagodne potraktowanie przez sobór biskupów ikonoklastów wywołało sprzeciw nieprzejednanych zelotówwśród mnichów. Wznowienie czci obrazów nie usunęło więc całego napięcia, na dodatek cesarzowaIrena musiała prowadzić walkę z polityczną opozycją w armii i na dworze. Opozycja skłoniła KonstantynaVI do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie cesarstwa zachodniego

  Na tym samym posiedzeniu synodalnym, według Roczników z Lorsch, zapadło postanowienie, że Karolprzyjmie tytuł cesarski, bo w jego władaniu znajdują się wszystkie dawne stolice i rezydencje cesarza naZachodzie, Rzym, Rawenna, Mediolan, Trewir, Arles, Moguncja. Od kilku lat przygotowywano się dotego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół frankoński

  Kościelna i polityczna więź papiestwa z Frankonia przez świętego Bonifacego i Pepina przyniosła Kościołowifrankońskiemu romanizację liturgii galikańskiej wraz ze śpiewem. Było to zasługą Chrodeganga,biskupa Metzu (742-766), legata papieskiego w Frankonii po Bonifacym.

  Podjęta przez Chrodeganga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLIŃSKA ODNOWA (772 - 885)

  Historyczna, ale i bardzo legendarna, postać Karola Wielkiego (768-814) zaważyła na dziejach Europy iKościoła w średniowieczu, jak nikt inny z władców. Drogą podbojów i chrystianizacji dążył on do scaleniaEuropy zachodniej i wznowił w niej cesarstwo. Chrystianizacją objął Sasów, od których wyszła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROL WIELKI, HADRIAN I, LEON III

  Starszy syn Pepina, urodzony w 742 roku przed zawarciem małżeństwa z jego matką, Bertradą, miał niechęćdo młodszego brata, Karlomana, urodzonego po ślubie rodziców, zwłaszcza że ojciec dokonał międzynich podziału państwa. Problem rozwiązała nieoczekiwana śmierć Karlomana (771). Karol bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I wyprawa włoska

  Na prośbę Stefana IV włączył się Karol Wielki w sprawy Państwa Kościelnego, a jego następcy, HadrianowiI (772-795) pospieszył z pomocą przeciw Longobardom. Dezyderiusz żądał od nowego papieżaprzymierza ze sobą i zerwania z Karolem Wielkim, a ukoronowania synów Karlomana. Gdy papież,Rzymianin, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II i III wyprawa włoska

  Hadrian I, umocniony we władaniu Państwa Kościelnego, przestał używać w dokumentach imienia cesarzai liczenia lat według jego panowania, usunął wizerunek cesarski z monet, a wprowadził swój własny,podobnie Jak swe imię i lata pontyfikatu w dokumentach. Był to znak, że uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór Leona III

  Hadrian I umarł 26 grudnia 795 roku, a nazajutrz wybrano papieżem Rzymianina, Leona III (795-816),chociaż istniała przeciw niemu opozycja, do której należała rodzina zmarłego papieża. Świadom swejtrudnej sytuacji, Leon III posłał Karolowi Wielkiemu protokół wyboru oraz symboliczne dary: klucze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędy papieskie

  Wzrost kościelnego i politycznego znaczenia papieży w VIII wieku, a zwłaszcza powstanie Państwa Kościelnego,doprowadziło do rozwoju urzędów papieskich. Dawne kolegium siedmiu diakonów, którzy doGrzegorza Wielkiego tworzyli jedyną radę papieża, zeszło na dalszy plan i straciło wpływy (685-731...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt

Do góry