Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Terytorium Państwowe - Istota prawna terytorium państwowego

  Wypowiadane w doktrynie poglądy, co do istoty prawnej terytorium państwowego można sprowadzić do czterech zasadniczych teorii:

  a) Teoria przedmiotowa: klasyczna i mająca szeroką rzeszę zwolenników w prawie międzynarodowym, teoria uznająca terytorium za przedmiot władzy państwowej. Władza ta jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytorium Państwowe - Znaczenie terytorium państwowego

  Jest ono niezbędne do istnienia państwowości, odgrywa ogromną rolę w stosunkach międzynarodowych. Żadna z norm prawa międzynarodowego nie jest wyraźniejsza niż ta, która zakazuje państwom wykonywania suwerenności na terytorium innego podmiotu

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytorium w prawie międzynarodowym - Rodzaje terytoriów

  Podlegające suwerenności państwowej;

  Nie podlegające suwerenności państwowej:

  Res communis – wspólne dziedzictwo ludzkości (morza otwarte, przestrzeń kosmiczna, dno mórz i oceanów);

  Res nullius – obszary niczyje, podlegające zawłaszczeniu (współcześnie już nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytorium w prawie międzynarodowym - Pojęcie terytorium

  Ogólnie jest to określony obszar geograficzny lub przestrzenna strefa ludzkiej działalności; jednak najczęściej traktowane jest jako synonim terytorium państwowego. Z dodatkowymi określeniami służy do wskazania, opisania określonego obszaru np. terytorium powiernicze; terytorium zdemilitaryzowane.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Konsulowie zawodowi i honorowi

  a. konsul zawodowy – urzędnik państwa wysyłającego, mianowany spośród jego obywateli (publiczny charakter do państwa wysyłającego), otrzymuje stałe wynagrodzenie;

  b. konsul honorowy – powoływany na podstawie umowy przez państwo wysyłające spośród mieszkańców (obywateli) państwa przyjmującego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Klasy szefów placówek konsularnych. Korpus konsularny

  a. Klasy szefów: konsul generalny, konsul, wicekonsul, agent konsularny;

  b. Korpus konsul. – szefowie placówek konsul. w danym mieście państwa przyjmującego (węższe znaczenie), wszyscy funkcjonariusze konsul. (szersze znaczenie); na czele stoi najstarszy klasa szef placówki, zwykle konsul generalny, który...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Immunitety i przywileje osobowe

  a. immunitety i przywileje funkcjonariuszy konsul. – traktowanie z należytym szacunkiem i względem, ochrona przed jakimkolwiek zamachem na osobę przedstawiciela konsul.; funkcjonariusze konsul. nie podlegają aresztowaniu ani zatrzymaniu (pozbawieni wolności za ciężkie zbrodnie tylko na podstawie prawomocnego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Immunitety i przywileje placówki

  a. Prawo używanie flagi i godła oraz nietykalność placówki konsularnej – władze państwa przyjm. bez zgody szefa placówki nie maja prawa wkraczania do pomieszczeń konsul.; domniemanie zgody szefa placówki w przypadku pożaru lub innej katastrofy. Pomieszczenia, wyposażenie itp. są wyłączone spod...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Funkcje konsularne

  a. ochrona interesów państwa wysył. i jego obywateli,

  b. popieranie rozw. stos. handlowych, gosp., kulturalnych i naukowych między państwami,

  c. zapoznawanie się z warunkami i rozwojem życia handlowego, gosp., kulturalnego i naukowego (legalnymi sposobami), składanie sprawozdań rządowi,

  d. wystawianie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki konsularne - Ustanowienie stosunków konsularnych. Początek i koniec funkcji konsularnych

  a. Ustanowienie stos. konsul. – na podstawie wzajemnego porozumienia; zgoda na ustanowienie stos. dyplom. z reguły oznacza również zgodę na nawiązanie stos. konsul.; zerwanie stos. dyplom. nie pociąga za sobą zerwania stos. konsul.

  b. Wykonywanie funkcji konsul. przez misje dyplom. – specjalne wydziały...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt

Do góry