Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

  Granica polsko-radziecka. Została ukształtowana w wyniku umowy poczdamskie, oraz jałtańskiej z 11 lutego, 1945r. gdzie ustalono, że powinna przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od 5-8 km na korzyść Polski i potwierdzono to umową dwustronną z 16 sierpnia 1945r. i poczdamskiej, oraz umów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Nienaruszalność granic

  Deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Administracja granicy państwowej

  Przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej.

  Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Demarkacja granicy państwowej

  Ma na celu szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwowej w terenie. Przeprowadzana jest przez komisję mieszaną i opiera się na dokumentach z procesu delimitacji. Uwzględnia się zachowanie niezbędnych warunków dla prowadzenia gospodarki rolnej oraz nie przeprowadzanie granicy przez miasta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Delimitacja granicy państwowej

  To ustalenie przebiegu granicy państwowej i obejmuje sporządzenie opisu granicy oraz naniesienie jej przebiegu na mapę o stosunkowo małej skali np. 1:1000 000 – dokumenty te stanowią podstawę do przeprowadzenia demarkacji. Delimitacja powinna być kompletna, precyzyjna i dokładna.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice - Pojęcie i rodzaje granic

  Definicja. Granicę linearną zawdzięczamy rewolucji francuskiej, gdyż tak rozumiana była w traktatach zwieranych przez Francję w latach 1797 i 1801. Granica jest to linia, a ściślej płaszczyzna, w obrębie, której zawiera się terytorium państwowe; oddziela ona je od terytorium innego państwa.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata terytorium państwowego - Utrata terytorium

  Sposoby utraty terytorium. Prawo międzynarodowe zna tyle samo sposobów nabycia, co utraty terytorium. A więc cesja, zasiedzenie może być sposobem nabycia jak i utraty terytorium. Efektywna okupacja ma odpowiednik porzucenia, a przyrost – zmniejszeniu itp. Zwykle, jeśli jedno państwo nabywa terytorium to inne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata terytorium państwowego - Zawojowanie (podbój)

  Wymóg ostateczności i nieodwracalności zawojowania. Do I wojny światowej, zawojowanie oznaczało legalny sposób nabycia terytorium. Warunkiem legalności była ostateczność (nic nie wróżyło zmiany tego stanu) i nieodwracalność (ostateczne zakończenie wojny).

  Zakaz podboju. Przyjęcie zakazu wojny w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata terytorium państwowego - Przyrost

  Terytorium państwa może być powiększone wskutek działalności sił przyrody lub pracy człowieka. Przyrost jest sposobem nabycia terytorium, niewymagającym od państwa podjęcia żadnych specjalnych aktów.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata terytorium państwowego - Zasiedzenie

  Warunki zasiedzenia. Niezbędne jest ciągłe i pokojowe wykonywanie praw suwerennych na danym terytorium oraz jedynie we własnym imieniu.

  Definicja. Jest to nabycie suwerenności poprzez efektywne, trwałe wykonywanie kompetencji państwowych. Jednak działanie zasiedzenia jest ograniczone przez prawo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Filip123 Dodano /07.06.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry