Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

  A. Morskie wody wewnętrzne.

  Definicja. Są to wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskie o określonym rozwarciu, zatoki historyczne oraz wody portów.

  Istota prawna. Wody wewnętrzne podlegają wyłącznej i całkowitej władzy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary morskie

  Kategorie obszarów morskich. Najogólniej można podzielić je na wody terytorialne i morze otwarte. W skład terytorium morskiego państwa wchodzą dwie kategorie wód: wody wewnętrzne oraz morze terytorialne.

  Biorąc za punkt wyjścia zakres jurysdykcji państwa, obszary morskie można podzielić na 3 kategorie:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Amazonka

  Traktat o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Indus

  Traktat regulujący wykorzystanie Indusu został podpisany w 1960r. i zakończył spory między Indiami i Pakistanem. Został podzielony na dwie części i 3 cieki wschodniej części są dla Indii, a 3 cieki zachodniej dla Pakistanu. Strony zachowują też pewne prawa w części rzeki należącej do drugiej strony.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Niger

  Akt generalny konwencji berlińskiej z 1885r. podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw. Po uzyskaniu niepodległości państwa nadbrzeżne przyjęły w 1963r. nową konwencję, która utrzymała swobodę żeglugi.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Ren

  Szczegółowe przepisy dotyczące Renu zostały ustanowione przez konwencję moguncką 31 marca 1831r. Obecny status Renu jest określony przez konwencję mannheimską z 17 października 1868r., która przewiduje wolność żeglugi statków wszystkich państw. W 1963r w Strasburgu konwencja mannheimska została...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Dunaj

  Płynie przez RFN, Austrie, Słowacje, Węgry, Chorwacje, Serbie, Rumunie, Bułgarie i Mołdawie. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami.

  Konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948r. obecnie reguluje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

  Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw. (rzeki wielonarodowe płyną przez kilka państw, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

  W 1958r. zakończono prace zawiązane z demarkacją granicy polsko-czechosłowackiej i 13 czerwca 1958r. podpisano stosowną umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania 10 grudnia 1986r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

  Decyzje konferencji poczdamskiej. W umowie z 2 sierpnia 1945r. zadecydowane, że niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry, do miejsc gdzie wpada zachodnia Nysa i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry