Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WOJNA LĄDOWA - Metody i środki walki

  Regulamin haski-,,strony nie mają nieograniczonego prawa wyboru środków szkodzenia nieprzyjacielowi”.Nie można używać broni,pocisków mogących zadać niepotrzebne cierpienia.Cele jakie powinny sobie postawić państwa to tylko osłabienie sił zbrojnych nieprzyjaciela.Regulamin haski zabrania w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA LĄDOWA - Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej

  Art.1 Regulaminu haskiego z 1907-ustawy ,prawa i obowiązki wojenne stosuje się nie tylko do armii,ale też do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych jeżeli:mają na czele osobę odpowiedzialną za podwładnych,nosza stała i dającą się z daleka rozpoznać odznakę wyróżniającą,jawnie noszą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Odpowiedzialność za przestępstwa wojenne

  1943 X powołano komisje N.Zj.do badania zbrodni wojennych.

  *Porozumienie londyńskie-8 sierpnia 1945-Związek Radziecki ,USA,Wlk.Brytania i Francja utworzyły Międzynarodowy Trybunał Wojskowy do sądzenia głównych przestępców wojennych w Europie.Składał się z 4 sędziów i 4 z-ców.Dla osądzenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

  Zakaz bombardowania i atakowania niebronionych miast,wsi,domów mieszkalnych i budowli.Obowiżek uprzedzenia o mającym nastąpić bombardowaniu.Protokół I dodatkowy z 1977 zabrania stosowania przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia wojny.

  Ustala także ogólną zasadę, że ,,strony w konflikcie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Ranni i chorzy

  I konwencja z 1949 zapewnia ochronę rannym i chorym w wojnie lądowej,a II w morskiej.Protokół I dodatkowy z 1977-ranni i chorzy będący członkami sił zbrojnych powinni być traktowani w sposób humanitarny i korzystać z ochrony niezależnie od okoliczności,różnic płci,rasy,nzrodowości i.in.Zabronione jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Jeńcy

  Status jeńca przysługuje wszystkim członkom sił zbrojnych którejkolwiek strony w konflikcie mającym prawo uczestniczenia w działaniach wojennych(Protokół dodatkowy I z 1977).Jeńcy znajdują się we władzy państwa nieprzyjacielskiego,a nie we władzy poszczególnych osób lub oddziałów,które wzięły ich do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Organizacje Czerwonego Krzyża

  Konwencje genewskie wymieniają Międzynarodwy Komitet Czerwonego Krzyża jako bezstronną organizacje humanitarną,która może świadczyć usługi stronom konfliktu.MKCK powstał w 1863 i składa się wyłącznie z obywateli szwajcarskich.Działa jako centrum informacji o jeńcach,internowanych oraz zaginionych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Mocarstwa opiekuńcze

  Instytucja mocarstw opiekuńczych służy potrzebie kontaktowania się wojujących stron ze sobą.Są nimi państwa neutralne.Pełnią funkcje pełnomocnika i pośrednika w przekazywaniu protestów,propozycji,rokowań,w sprawie rozejmu,wymiany jeńców itp.sprawują opiekę nad obywatelami państwa, o którego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Porozumienia między państwami wojującymi

  Prawo wojenne dopuszcza zawieranie porozumień między państwami wojującymi.Mogą być zawarte przez rządy lub przez dowódców wojskowych(np.w sprawie polepszenia losu ofiar wojny).Rozejm-wstrzymanie działańwojennych za zgodą stron wojujących.Kartele-porozumienia między dowódcami stron...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny prawa wojennego - Rozpoczęcie wojny

  Wojna rozpoczyna się z chwilą jej wypowiedzenia,bądź z chwilą rozpoczęcia działań wojennych.III konwencja haska zabrania rozpoczynania wojny bez uprzedniego i umotywowanego wypowiedzenia bądź ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny.Konwencje genewskie znajdują zastosowanie we wszystkich konfliktach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry