Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Renesans karoliński

  W organizowaniu szkół ujawniła się wyraźnie zasada Karola, by tworzyć nowe, z wykorzystaniemwszystkiego, co w przeszłości było dobre. W dziedzinie nauki i kultury sięgano aż do antyku rzymskiegoi greckiego, oczywiście na miarę swych możliwości i potrzeb. Jest to więc niewątpliwy renesans, ale owiele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniszczenia normandzkie i saraceńskie

  Germanowie północni nazwani przez ówczesnych kronikarzy Normanami, zajmowali w VIII wiekuSkandynawię oraz Półwysep Jutlandzki i byli jeszcze poganami. Ich najazdy z wybrzeży Norwegii ogarnęłynajpierw Szkocję i Irlandię. W 793 roku splądrowali Lindisfarne, a w 794 - Jarrow. Na początku IXwieku utworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni renesansu karolińskiego

  Zasługą Karola było sprowadzenie na dwór uczonych z wszystkich stron królestwa, a nawet spoza jegogranic. Alkuin, najwybitniejszy uczony tego okresu przybył z Anglii, gdzie przez wiele lat był kierownikiemszkoły katedralnej w Yorku. W latach 782-796 pełnił obowiązki kierownika szkoły pałacowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystianizacja Bułgarów

  Kościół na Wschodzie, leczący rany po walce o cześć obrazów, zajął się misjami, lecz mniej z własnejinicjatywy, a bardziej z racji zewnętrznych.

  Do chrystianizacji Bułgarii przyczyniły się polityczne niepowodzenia (865-866) chana Borysa (852-889)w walce z Bizancjum. Prowadząc układy pokojowe z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodki i szkoły w czasie renesansu karolińskiego

  Najwybitniejszym ośrodkiem renesansu był dwór Karola Wielkiego. Jego ojciec upodobał sobie na rezydencjęAkwizgran (Aachen) i uczynił z niego centrum życia intelektualnego i religijnego. Z dworucesarskiego rozchodzili się uczeni po całym państwie. Rozkwit nauki i kultury objął więc szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morawy — Cyryl i Metody

  W 860 roku zjawili się po raz pierwszy pod murami Bizancjum Rusini, otoczyli miasto i splądrowali stolicę.Ocalenie przypisywano cudownej pomocy Najświętszej Marii Panny. Po tym wydarzeniu, cesarstwoi Kościół bizantyjski zwrócili uwagę na ludy nad Morzem Czarnym. Do jednego z nich, Chazarów,wysłano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory teologiczne renesansu karolińskiego

  W czasach Karola Wielkiego spory nie były wynikiem rozwoju nauk teologicznych we Frankonii, alemiały swe źródło w wydarzeniach poza jej granicami.

  Znany już specyficzny pogląd teologów frankońskich na cześć obrazów, ujawniony w Księgach karolińskich,został wywołany niedokładnym zrozumieniem uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Wiślan

  Z misyjną działalnością Metodego łączy się bardzo złożona sprawa chrystianizacji Wiślan. Jedyna źródłowawiadomość o ich istnieniu i chrzcie znajduje się w Żywocie Konstantyna: pogański książę bardzopotężny siedząc na Wiślicy, urągał chrześcijaństwu i krzywdę mu robił; posławszy ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMY I RENESANS KAROLIŃSKI

  Karol Wielki uczynił Frankonię silnym państwem przez podbój sąsiednich krajów i przez reformę jejstruktury. Na równej płaszczyźnie stawiał reformę administracji państwa i organizacji kościelnej. Wyrazemtego było posługiwanie się w dziele reformy i działalności wewnątrzpaństwowej monarszymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awarowie i Maurowie

  Lud turecki, spokrewniony z Hunami i Bułgarami, Awarowie mieli swoje państwo na Nizinie Węgierskiej,urządzając stąd w 788 roku napady na Bawarię i Friaul. Karol wyruszył (791) na wyprawę przeciwnim, lecz kryzys wewnętrzny w Frankonii sprawił, że dopiero w 796 roku rozgromił ich potęgę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt

Do góry