Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprawa Focjusza w Rzymie

  Focjusz dopiero po swoim synodzie posłał Intronistika do patriarchów i papieża. Mikołajowi I zawiozłoją osobne poselstwo, które przekazało również list od cesarza Michała III o zaplanowanym synodzie wcelu pokonania resztek ikonoklazmu. Papież, nie kwestionując na razie ważności wyboru Focjusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja rzymska

  Po wznowieniu cesarstwa, pierwszy wybór papieża odbył się, gdy zmarł Leon III (12.06.816). Wybranowówczas Stefana V (816-817), który ograniczył się do zwykłego zawiadomienia Ludwika Pobożnego oobjęciu Stolicy Apostolskiej. Cesarz nie włączając się zbytnio w sprawy Państwa Kościelnego już za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opozycja Wali

  Opat z Korbei, krewny cesarza, stał się przywódcą opozycji z powodów politycznych. Publicznie w 828roku na zjeździe w Aachen wypowiedziała ona swe skargi na sposób rządzenia krajem. Wala krytykowałnie tylko dwór monarszy, ale i kler za brak karności i duszpasterską bierność. Występował przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I METROPOLICI

  Po śmierci Ludwika Pobożnego, Kościół na Zachodzie, a zwłaszcza papiestwo znalazło się w nowej,trudniejszej sytuacji niż dotychczas. Zabrakło bowiem jedności i siły cesarstwu, do którego należał obowiązekopieki nad Kościołem i nad Państwem Kościelnym. Papiestwo wszakże zwyciężyło te...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ w Verdun

  Po konfliktach wywołanych śmiercią Ludwika Pobożnego i walkach o władzę, bracia, Lotar, Ludwik iKarol, zawarli w 843 roku układ pokojowy w Verdun dokonując zasadniczego podziału cesarstwa. Zapodstawę przyjęto istnienie trzech królestw, Italii, Bawarii i Akwitanii.

  Pierwsze wziął cesarz Lotar,drugie -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot z Eriugena

  Teolog ten brał udział w dyskusjach o predestynacji, ale jego wpływ na rozwój nauki teologicznej zaznaczałsię w kilku dziedzinach. Pochodził z Irlandii (ur. 810), kierował (od 840) szkołą pałacową na dworzeKarola Łysego, a na polecenie Hinkmara z Reims zajął się zagadnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawy rzymskie

  Po Grzegorzu IV wybrano papieżem Sergiusza II (844-847), dalszego krewnego Stefana V. Miał onkontrkandydata, dlatego szybko przyjął sakrę, nie zważając na postanowienie Konstytucji rzymskiej. CesarzLotar I wysłał więc do Rzymu syna, Ludwika II, i arcykapelana Drago z Metzu, by dopilnowali prawcesarskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformator Benedykt z Aniane (750 - 821)

  Działalność tego reformatora życia zakonnego i kościelnego przypada na czasy Karola Wielkiego i LudwikaPobożnego. Gdy Ludwik został królem Akwitanii, stał się jego doradcą i wywierał decydującywpływ na sprawy kościelne, a nawet państwowe.

  Syn komesa z Maguelone w północnej Francji, który był Gotem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekrety pseudoizydoriańskie

  Najpóźniej przed 865 rokiem, raczej jednak w latach 847-852, powstał zbiór o takiej nazwie w nauce,podający się za dzieło uczonego Izydora z Sewilli (636). Nie Hiszpanię, ani Rzym, lecz Frankonię, adokładniej metropolię Reims, uważa się za kraj powstania tego zbioru, który obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Ludwika Pobożnego

  Na wzór Karola Wielkiego prowadził Ludwik Pobożny reformę państwa i Kościoła. W pierwszym zakresiedziałania był mniej szczęśliwy od ojca, zwłaszcza gdy dopuścił synów w 817 roku do współrządzenia.

  Najstarszy Lotar został z woli Bożej wybrany i koronowany na współcesarza, Pepin otrzymał godność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 121

  praca w formacie txt

Do góry