Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cechy ruchu społecznego wg Henryka Przybylskiego

  - przestrzeń

  - masowość

  - celowość

  - spontaniczność

  W klasyfikacjach Goodmana i Przybylskiego jest sprzeczność między spontanicznością, a organizacją, ale ruch nigdy nie będzie tak zorganizowany jak organizacja, więc nie ma sprzeczności.

  Jest też sprzeczność między celowością a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bunt a rewolucja wg Alberta Camusa

  Bunt – jest twórczy, jego celem jest zmiana historii, jest pozytywny, czerpie z wartości moralnych, mieszanina racjonalności i moralności, jest nieustający , ceni osobę i jej nienaruszalność, narzuca granicę historii, jestem mimo histori i przeciw jej determinizmowi występuję.

  Rewolucja – jest sztuczna...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędne (potoczne) znaczenie terminu teoria

  „Teoretycznie masz rację, ale….” – W znaczeniu, że przedmówca nie ma racji.

  Teoria nie jest sprzeczna z prawdą

  2. „Teoretycznie masz rację, ale praktycznie…”

  Teoria nie jest przeciwieństwem praktyki.

  3. Poglądy, koncepcja, przekonanie to nie to samo co teoria.

  Nie każdy zespół poglądów (koncepcja)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioryzm a behawioralizm

  Elementy łączące behawioryzm z behawioralizmem to:

  - skrajny empiryzm – adresowany przeciwko przeszłości

  - antynormatywizm

  - antyinstytucjonalizm

  Czym różni się behawioryzm od behawioralizmu?

  Behawioryzm – bodziec +reakcja

  Behawioralizm- bodziec + reakcja + organizm

  Różnicą jest więc uwzględnienie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ahistoryczne i historyczne koncepcje genezy państwa

  Historyczne

  Renesans – oświecenie

  Marksizm

  Konkretny moment pojawienia się państwa

  Ahistoryczne

  Starożytność społeczna = państwo

  Średniowiecze społeczne = państwo

  Zawsze kiedy istnieje społeczeństwo istnieje państwo oba elementy są tożsame.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość demokracji wg Giovanni Sartoriego i Roberta Dahla

  Sartori ( pytanie pierwsze „ wolność od a wolność do „)

  Są to 2 ważne sprawy , demokracja bezpośrednia charakteryzowała się wolnością do mówienia- prawdziwy obywatel aktywny jest politycznie

  Demokracja pośrednia- to wolność od obywatel nie musi angażować się w życie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - PLURALIZM

  Dahl, Truman – stworzenie szans do działania i konkurencji wielu grup interesów, władza podzielona między wielką liczbę elit, których wpływy się krzyżują; akceptacja reprezentatywności, demokracja pośrednia, sprawiedliwe starcia, negocjacje, rywalizacja polityczna między grupami interesu;...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - EGALITARYZM

  Marks; egalitaryzm występuje w historii i w dziejach myśli ludzkiej w 2 zasadniczych, lecz nie odgraniczających się ostro, a przeciwnie - przenikających się odmianach: umiarkowanego i skrajnego; Marks zarzuca państwu nierówność społeczną, traktuje państwo jako aparat klas rządzących, Marks nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - ELITARYZM

  Przedstawiciele teorii elit – Pareto, Mosca, Michels, Weber, Schumpeter; głosili oni utopijność rządów mas i stali na stanowisku, że niezależnie od przyjętej formy rządów, zawsze u władzy pozostają jednostki nieliczne i najbardziej do tego predestynowane. W odpowiedzi na to rozwinęła się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE DEMOKRACJI DELIBERATYWNEJ

  Deliberatywne sondaże

  Dni deliberacji

  Panele obywatelskie

  Rozwój mechanizmów informacji zwrotnej od wyborców i komunikowanie między obywatelami

  Promowanie świadomego dokonywania wyborów

  Publiczne finansowanie gru i zrzeszeń obywatelskich, które zajmują się tymże...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt

Do góry