Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POLITOLOGIA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA - Wzorce naukowości politologii

  Pytanie o kryteria naukowości:

  a) pytanie o właściwości badania (aspekt czynnościowy nauki),

  b) pytanie o właściwości wiedzy (aspekt informacyjny nauki).Odpowiedź na te pytania przynosi analiza metodologiczna, ustalająca jak nauka jest uprawiana i jakie rezultaty przynosi (tj. jaki jest status...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITOLOGIA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA - Przedmiot badania empirycznej politologii – założenia filozoficzne.

  Wzorzec analityczno – empiryczny nauki - 3 ogólne warunki wstępne:

  1. zgoda co do tego, że istnieje świat zewnętrzny + że posiada on pewne właściwości niezależne od ludzkich spostrzeżeń,

  2. zgoda co do celu prowadzonych badań,

  3. zgoda co do tego, że poznanie w ogóle jest możliwe.

  • świat...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /4 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O NAUCE, METODZIE I JĘZYKU - O języku

  O tym, czy coś jest naukowe czy nie decydują 2 ważne elementy: metoda + język.

  Aspektowość cechą niezbywalną każdego badania naukowego. Wyróżniamy 2 wersje aspektu:

  1.aspekt w sensie podmiotowym – nasze doświadczenie zmysłowe okazuje się złożoną reakcją, w którą badacz wnosi całe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O NAUCE, METODZIE I JĘZYKU - O metodzie

  Idea „kryzysu podstaw wiedzy”: uprawianiem nauki rządzą konwencje w postaci reguł metodologicznych, które - szczególnie ostatnio - są tak liczne, że budzą zwątpienie w możliwość istnienia uniwersalnego wzorca nauki, a dokładniej – metody naukowej (zwłaszcza we współczesnych naukach społecznych).

  Jak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O NAUCE, METODZIE I JĘZYKU - O nauce i teorii

  Pogląd na „teorię” zależy od tego, jak rozumie się „naukę”, dlatego rozważania metodologiczne nad teoriami odnoszącymi się do zjawisk politycznych należy poprzedzić refleksją nad tym, czym jest nauka, a dokładniej – naukowa wiedza o polityce.

  Zdefiniowanie terminu „nauka” jest trudne (1. wielość...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /5 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga do prawdy w świetle koncepcji idealistycznej, esencjalistycznej i fenomenalistycznej

  Idealistyczna – (Platon) – droga do prawdy to droga prowadzona w sposób odmienny.

  Platon odrzuca doświadczenie, empirię. Alegoria jaskini - Rzeczy są tylko kiepskim odbiciem czegoś co jest prawdziwe. Prawda to świat idei. Wg Platona droga do poznania krowy to nie podróż na pastwisko, należy skontaktować...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja w ocenie współczesnych konserwatystów

  Na przykładzie Ryszarda Legutko.

  Demokratyczna wolność wypowiedzi jest tak samo wolnością od wypowiadania prawdy jak i fałszu. Głos głupca waży tyle samo co głos mędrca, przy czym głupców jest wiecej niż mędrców. Tak więc jeśli ktoś chce zdobyć władzę w demokracji musi wypowiadać głupoty i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja bezpośrednia a demokracja pośrednia w ocenie Giovanni Sartotirego

  Demokracja bezpośrednia: charakteryzowała się wolnością do mówienia – prawdziwy obywatel i demokracja pośrednią – to wolność od obywatel nie ma angażować się w sprawy polityczne.

  Demokracja bezpośrednia pozwala na ciągły udział „ludu” w sprawowaniu władzy, demokracja pośrednia ogranicza się do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawne znaczenia terminu polityka

  Polityka – termin wywodzi się ze starożytnego polis. Dawniej termin polityka oznaczał więcej niż obecnie.

  A) Wyodrębnienie i neutralizacja dawnych znaczeń. Początek XIX w. (1805 r.) – 4 znaczenia polityki

  nauka jak rządzić RP, jak zachować kulturę i tradycję

  nauka poznawania praw i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /15.06.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

  Opinia publiczna – podmiotem są wszyscy. Przedmiotem jest temat, którego opinia dotyczy. To pojęcie węższe niż opinia społeczna.

  2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna:

  - państwo

  - polityka

  Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry