Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Demokracja współczesna i jej przyszłość według Giovanni Sartoriego

  Demokracja współczesna (pośrednia) polega na tym, że obywatele z poszczególnych okręgów wyborczych wybierają swoich przedstawicieli którzy później podejmują decyzje o państwie większością głosów.

  ZALETY:

  ■ wieloetapowy proces podejmowania decyzji

  ■ demokracja pośrednia prowadzi do polityki jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja współczesna a demokracja klasyczna

  Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

  Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja w ocenie konserwatyzmu politycznego

  Konserwatyzm lub polityczny konserwatyzm to termin odnoszący się do jednej z wielu filozofii lub ideologii politycznych, także na określenie opcji politycznej reprezentowanej przez wiele współczesnych partii politycznych (zwykle kojarzonych z prawicą).

  Często odwołuje się do takich wartości, jak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu społecznego

  System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia

  SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy relacji, która jest władzą

  -asymetryczność

  -trwałość

  -legitymizacja przyzwolenie akceptacja

  -skuteczność powyżej 50%

  Ma 2 aspekty:

  -normatywny (kompetencje, które posiadam) mam możliwości ale z nich nie korzystam

  -realny mam możliwości i z nich korzystamwładza to również:

  -rządzenie grupa ludzi

  -wysoka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cechy rewolucji politycznych

  - wynika z niezadowolenia z poczynań rządzących- jest gwałtownym przewrotem społeczno-politycznym, mającym na celu obalenie panującego ustroju i wprowadzenia nowego ładu sprawiedliwości społecznej

  - jest zazwyczaj krótkotrwała

  - nie dotyczy wszystkich grup społecznych

  -zorganizowanie (przywództwo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bunt i rewolucja według Alberta Camusa

  Bunt – sprzeciw, protest, spontaniczne wystąpienie. Wyróżniamy bunt jednostki i społeczeństwa. Bunt jest wpisany w naturę człowieka. Bunt prowadzi do wszelkich działań. Bunt zmusza do aktywności. Człowiek, buntuje się przeciw wszystkiemu.

  Według Camusa człowiek jest w świecie wygnańcem. Absurd...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędne (potoczne) znaczenia terminu teoria

  To co wykracza poza bezpośrednie poznawanie faktów nazywamy teorią. W potocznym rozumieniu teoria to coś co jest przeciwstawione faktom, w tym przypadku fakty są to twierdzenia jednostkowe zaś teoria to wszelkie uogólnienie wykraczające poza fakty jednostkowe.

  W innym potocznym rozumieniu to coś co jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

  Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

  II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

  - Rozkład władzy

  - Koncentracja władzy

  - Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

  ■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

  ■ Zasięg...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ”Wolnośc od” a „wolność do” – różnice i ich konsekwencje polityczne

  Politycznie pojmowaną wolność dzieli się często na wolność od i wolność do. Wolność od (wolność negatywna) oznacza brak przymusu ze strony władz, wolność od prześladowań, wolność od strachu, wolność od głodu, obciążeń podatkowych, ingerencji władz w życie prywatne, na wolności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt

Do góry