Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Istota rewolucji według Hannah Arendt

  Pojęcie „rewolucja” często potocznie kojarzone jest z przemocą i gwałtem. W potocznym rozumieniu podobne jest do wojny, można powiedzieć wojny domowej. Nie mniej jednak, jeśli chcemy ukazać prawdziwe oblicze rewolucji, nie możemy się zadowolić potocznymi intuicjami, należy wydobyć całą głębię tego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /5 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i marksizmu

  Starożytność. Arystoteles uważał, że państwo powstało na drodze naturalnego rozwoju. Ludzie łączyli się w rodziny, te w osady a następnie w koinonia, miasta-państwa w celu osiągnięcia szczęścia i samowystarczalnego istnienia. Zadaniem takiego polis miało być zapewnienia ludziom cnotliwego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu społecznego wg T. Parsonsa

  ■ F. adaptacyjna (A) (system organizmu, ekonomiczny) – (skierowane na zewnątrz i instrumentalnie)

  system społeczny jest umiejscowiony w konkretnej osobie, która będąc organizmem

  fizycznym adaptuje się do środowiska.

  ■ F. osiągania celu (G) (system osobowości, system polityczny) – (skierowany na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO TOTALITARNE

  >

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO AUTORYTARNE

  To państwo w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności. Udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i sprowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE

  Państwo opierające się na konstrukcyjnych zasadach: suwerenności narodu, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego. W demokratycznym państwie prawa wyznaczane są tez takie wartości jak tolerancja, równość wobec prawa, rozwinięte wolności swobody jednostki, sprawiedliwość i porządek społeczny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - MONARCHIA

  Wyróżnia się monarchie:

  • Nieograniczoną – władza monarchy jest niepodzielna, jednolita, pochodząca od Boga, zatem nie może być ograniczona przez ludzi

  • Ograniczoną – pozycja monarchy określona jest przez konstytucję, a władza ogranicza się do funkcji reprezentacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa

  Pojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa.

  Arystoteles wskazał, iż można podzielić formy państwa na dwie podstawowe grupy A i B.

  A – monarchia, arystokracja, politea.

  B – tyrania, oligarchia, demokracja.

  Forma państwa to struktura...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elitystyczny model demokracji

  Przedstawiciele – Max Weber i Joseph SchumpeterKlasyczna koncepcja elit zrodziła się z krytyki teorii i praktyki demokracji, a podstawowa teza teorii elity brzmi: obecność elity rządzącej na obecnym etapie rozwoju społecznego i politycznego jest niezbędna w każdym społeczeństwie, wobec tego ludzie nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egalitarystyczny model demokracji – założenia, przedstawiciele

  ZAŁOŻENIA:

  ■ Wszyscy ludzie są równi z natury

  ■ Równość szans (obecnie)

  ■ Równość wszystkich obywateli wobec prawa

  ■ Sprzeciw wobec hierarchii klasowych, stanowych, rasowych

  ■ Równość warunków startu życiowego

  ■ Równość statusu społecznego

  ■ Równość dostępu do dóbr

  ■...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt

Do góry