Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Model systemu politycznego Davida Eastona

  System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.

  Wedle Eastona system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model demokracji deliberatywnej – założenia i przedstawiciele

  Model demokracji deliberatywnej (lub dyskursywnej) zakłada włączenie obywateli w procesy decyzyjne – dotyczące legislacji, przestrzeni miejskiej itp., najczęściej poprzez organizację debat i konsultacji na temat określonej kwestii czy problemu. W zamierzeniu, dzięki zaproszeniu zwykłych ludzi do dyskusji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody działania grup interesu

  Grupa interesu to grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy.

  Grupy interesu rodzą się w przestrzeni gospodarczej lub są kreowane przez struktury władzy.

  Grupy interesu:

  ■ Reprezentują i artykułują interesy określonych grup...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymizacja władzy politycznej

  Legitymizacja władzy jest przedmiotem badań politologii, filozofii i socjologii polityki. Ponieważ nie można wytłumaczyć posłuchu dla władzy czystą przemocą, należy wytłumaczyć dlaczego ludzie są jej posłuszni. Każda władza oparta jest na przyzwoleniu i musi opierać się na powszechnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja władzy politycznej Maxa Webera

  Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera.

  Często przyjmuje się, że osoba podporządkowana sprawującemu władzę, powinna posiadać...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja państwa minimalnego

  Państwo minimalne to państwo ograniczające się do minimalnej interwencji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewniające istnienie rynku.

  Do minimalnych zadań państwa należą: stanowienie prawa, ochrona przed przemocą, ochrona przed kradzieżą, ochrona przed...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Komunikacji

  Deutsch traktował władzę jak swego rodzaju walutę i jeden z mechanizmów kontroli społecznej, która istnieje tam gdzie nie należy korzystać z przemocy a gdzie zawodzą oddziaływanie przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja. Tak rozumiana władza wiąże się z obiegiem informacji w systemie społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Operacyjne

  Na początku dostrzegano władze tylko w tedy kiedy państwo A wywierało wpływ na państwo B i państwo B czyniło coś wbrew swojej woli.

  Benfield wyróżnił analizę czynników umożliwiających wywieranie wpływu :

  - oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

  - oddziaływanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Substancjonalne

  Dawniej władza była utożsamiana z politycznymi środkami i zasobami które państwo może wykorzystać realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia pomimo wewnętrznego oporu obywateli czy też w relacjach zagranicznych z innymi państwami. W latach 50 XX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Teorie psychologiczne

  Dążenie do władzy często jest wykazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów.

  Jest to nie tylko wykorzystywanie władzy do maksymalizacji przyjemności, ale głównie twierdzenie, że człowiek nie może sobie zapewnić mocy i środków do tego by żyć dobrze tak jak w danej chwili nie zdobywając sobie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt

Do góry