Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pluralistyczny model demokracji – założenia, przedstawiciele

  Próbą rozwiązania dylematu istnienia elity władzy we współczesnej demokracji i powrotu do idei rządów ludu stała się formuła demokracji pluralistycznej, w której konieczność i trwałość elity politycznej jest wyjaśniana naturalnym stanem dyfuzji władzy między konkurujące ze sobą grupy, przy czym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

  I. Funkcja wyborcza

  a) selekcja kandydatów na stanowiska państwowe i samorządowe,

  - kilka procedur selekcji w zależności od rodzaju partii

  - bliżej nieokreślony . żywiołowy - rządzi często przypadek

  - centralne organizacje partii wybierają kandydatów

  - decydują organy partii lokalnych, -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

  lewicowe (radykałowie),

  centrowe ....

  prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

  - z uwagi na podział klasowy - obszarnicze . chłopskie, burżuazyjne. robotnicze,

  - nie-klasowe- wyznaniowe.

  Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

  Rozróżniamy partie: konserwatywne, klubowe, liberalne, masowe, pracy, socjalistyczne itd.

  - Partie masowe- to te, które mają swoje struktury terenowe i jej szeregowi członkowie są aktywni- np. partie socjalistyczne, ludowe, chrześcijańsko- demokratyczne (partia masowa może by mniej liczna od kadrowej).

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

  Powstanie partii należy wiązać z kształtowaniem się parlamentaryzmu burżuazyjnego.

  Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. W związku z koniecznością udziału w wyborach parlamentarnych , kiedy to po rewolucji wzrosła pozycja parlamentu - jako organu władczego.

  Wówczas okazało się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne a grupy interesu

  Zjawisko partii politycznych należy do równych zjawisk życia politycznego. Partia polityczna jest organizacja społeczną , która bierze udział w wyborach do organów władzy państwowej - wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, itd.

  Wg Max’a Webera - partia polityczna to grupa ludzi, organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo a społeczeństwo – znaczenie pojęć wczoraj i dziś

  Państwo jest to wyodrębnione terytorium , zamieszkiwane przez ludność i mającerząd sprawujący władzę zwierzchnią. Przynależność do państwa jest sformalizowana i powstaje przez nabycie obywatelstwa. Państwo jest podstawową forma, organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywistyczne i subiektywistyczne koncepcje genezy państwa

  Ujęcia obiektywistyczne

  Twierdzą, że formowanie się narodu to długotrwały i złożony proces, który zależy od wielu czynników:wspólnota historii – naród jako kategoria historyczna, produkt wspólnych dziejów historycznych, w toku których tworzyły się specyficzne dla grupy cechy, wartości, choć są od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /9 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania grup interesu

  Pluralizm (model amerykański) zakłada iż niejednolitość społeczeństwa prowadzi do różnorodności interesów. Dominuje tu założenie iż grupy dysponują określonymi zasobami politycznymi które pozwalają im promować interesy indywidualne w sferze publicznej co czyni władzę polityczną odpowiedzialną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 931

  praca w formacie txt

Do góry