Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH

  Plemiona germańskie w Skandynawii przeszły długi proces tworzenia państw, duńskiego, norweskiego iszwedzkiego. Jego treść, osnuta wokół1 władców, powołujących się na swe pochodzenie od boga Odyna,stanowi temat skandynawskich opowiadań (sag), spisanych w XII i XIII wieku. Nie zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW

  Saraceni, jedni ze sprawców kryzysu Europy Południowej i Zachodniej w X wieku, atakowali Sycylię i południową Italię z Afryki i Hiszpanii.Węgrzy od 899 roku napadali Italię od północnego wschodu i docierali na południe. Saraceni nie poddalisię chrystianizacji, Węgrzy ulegli jej przy końcu X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Dania

  Duńskie plemiona, osiadłe w Jutlandii, zjednoczyły się w państwo około 900 roku pod berłem GormaStarego z rodu Sklojdungów. Dawna misja, z czasów Haralda Klaka, który przyjął chrzest w 826 roku,ani działalność świętego Ansgara nie zostawiły trwalszego śladu. Na początku X wieku podjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Sycylii i w Italii

  Północnoafrykańska dynastia Anglilabidów zakończyła (902) podbój Sycylii. Inne grupy Saracenówopanowały ujście Garigliano, niedaleko Gaety, założyły warownię na Monte Argento i urządzały z niejwyprawy w głąb kraju. Saraceni zachowywali religię mahometańską i własną kulturę, nie ulegali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór ósmy powszechny

  Mikołaj I zmarł 13 listopada 867 roku, nieco wcześniej zginął cesarz Michał III, a tron w Bizancjum objąławanturniczy Bazyli Macedończyk. Pragnąc pozyskać zwolenników, oparł się na dotychczasowej opozycji,przywrócił więc Ignacego na stolicę patriarszą, wystał zaś Focjusza na wygnanie.

  W Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolita Hinkmar

  Biskup Rothad z Soissons wszedł w konflikt z swoim metropolitą w Reims w 861 roku, gdy ten nie uznałjego wyroku depozycji pewnego kapłana, a ograniczył się tylko do nałożenia mu pokuty. Hinkmar z Reims, najwybitniejszy z hierarchów tego okresu, walczył przez całe życie o prawa metropolitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj I

  Przez ludzi sobie współczesnych uznawany za drugiego Eliasza był indywidualnością nieprzeciętną, naturąwładczą, człowiekiem bezkompromisowym. Wybrany papieżem w 858 roku na życzenie cesarzaLudwika H, osobiście wówczas obecnego w Rzymie, nie zamierzał później narzucać papieskiegozwierzchni; twa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE, IGNACY I FOCJUSZ

  Po zakończeniu ikonoklazmu, choć nie ustały jeszcze wszystkie problemy, Bizancjum weszło w okresrozkwitu życia kulturalnego i potęgi politycznej. Wpływ na to miały trzy najwybitniejsze osobistościtego okresu, brat cesarzowej Teodory, Bardas, patriarcha Focjusz i cesarz Konstantyn VI. KościółWschodni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha i studyci

  Pod koniec ikonoklazmu symbolami przeciwstawnych dążeń w Kościele bizantyjskim byli, opat Teodor Studyta, przedstawiciel i przywódca bezkompromisowych mnichów zelantów i patriarcha Nicefor,uprawiający oficjalną politykę kościelną w łączności z dworem cesarskim i wyższym klerem. Mnisi uważalisię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Focjusz

  Uznawany przez następne pokolenia za najwybitniejszą indywidualność, najzdolniejszego polityka i najzręczniejszegodyplomatę wśród wszystkich patriarchów konstantynopolitańskich, wydawał się już wówczasbyć najodpowiedniejszym następcą Ignacego.

  Studytom musiało odpowiadać to, że wujem Focjuszabył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 556

  praca w formacie txt

Do góry