Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rola opinii publicznej w działaniu grup interesów

  Grupy nacisku odwołują się do opinii publicznej tylko wtedy, gdy interes grupy jest zgodny z interesem publicznym.

  W innym przypadku grupa interesu naciska bezpośrednio na władzę (centrum), pomijając opinię publiczną.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Rodzaje rewolucji

  a) w znaczeniu historycznym :

  - husycka ( na przykładzie Czech),

  - purytańska ( na przykładzie Anglii),

  - niepodległościowa ( na przykładzie Ameryki),

  - burżuazyjna ( na przykładzie Francji) ,

  - bolszewicka ( na przykładzie Rosji ) ,

  - narodowa ( na przykładzie Turcji) ,

  - komunistyczna ( na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Termin rewolucja może oznaczać

  - Szczególny okres historyczny, w którym występuje albo obiektywna możliwość zastąpienia panowania jednej elity władzy przez drugą, albo przejście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej

  - Każde zbrojne i krwawe przejęcie władzy i zmianę ustroju,

  - Obalenie rządu od środka państwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja – dzieje i treść pojęcia

  Rewolucja - znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

  Różnie definiowane rewolucje wybuchały w całej historii ludzkości. Różnią się one w zależności od ilości ich członków (rewolucjonistów), środków przez nich stosowanych, czasu trwania, ideologii motywacyjnej, i różnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość demokracji wg R. Dahla – poliarchia III stopnia(demokracja deliberatywna) – system demokracji, gdzie jest równość!

  R.Dahl, demokracje uważał za pewien typ idealny, dla systemów funkcjonujących w rzeczywistości ukuł termin poliarchie. Dla R. Dahla demokracja to niezrealizowana jeszcze nigdy wizja systemu politycznego „ którego członkowie skłonni są traktować się jako wzajemnie równi, kolektywnie suwerenni i wyposażeni...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc a rewolucje wczoraj i dziś

  Synonimy:

  Przewrót, Pucz, Rebelia, Insurekcja, Rokosz, Powstanie, Bunt ,Rewolta, Zamach,

  Cechy rewolucji:

  Założenie zmiany na lepsze – idea postępu

  Chęć zmiany porządku\ stanu rzeczy

  Duży zasięg\ masowość\ objęcie jak największego obszaru

  Ideologia\ świadomość społeczna = obiektywne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie poliarchii

  Poliarchia (gr. poli - wiele, arche - władza) - pojęcie stworzone w roku 1953 przez socjologa Roberta Dahla na określenie nowoczesnej demokracji. Demokracja zapewnia obywatelom możliwość realnego uczestnictwa w polityce. Fundamentalną rolę odgrywa w niej rywalizacja polityczna. Demokracja jest stanem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie grupy interesu (lobby)

  Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe i rozwinięte formy władzy według Johna Scotta

  Stosunki panowania są w stanie zapewnić prawomocność za pomocą poszczególnych „publicznych scenariuszów” które zarazem uzasadniają i ukrywają rzeczywistość przymusu i zachęty stanowiąc fundament politycznego przywództwa. Publiczny scenariusz jest narracją lub opowieścią skonstruowaną w oparciu o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm polityczny – definicja, cechy

  Pluralizm polityczny - w państwach demokratycznych jedna z zasad funkcjonowania parlamentarnych systemów partyjnych, polegająca na istnieniu dwóch lub więcej partii politycznych reprezentujących różne programy i orientacje, walczących o zdobycie władzy w państwie. Oznacza wolność funkcjonowania wielu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt

Do góry