Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Władza społeczna a władza polityczna

  Władza dzieli się na:

  a) naturalną (nad otoczeniem)

  b) społeczną (nad ludźmi)

  Władza polityczna mieści się wewnątrz władzy społecznej, jest jej częścią.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza polityczna a władza państwowa

  W tradycji nauki i myśli prawno-politycznej utożsamiano je ze sobą. Jednak władza państwowa jest tylko postacią władzy politycznej. Sfera polityki wykracza poza organizację państwową.

  Władza państwowa przejawia się wewnątrz klasowej organizacji terytorialnej i ma monopol na legalne korzystanie z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne zagrożenia współczesnej demokracji

  Demokracja jest powszechnie uważana za najlepszy dotychczasowy ustrój polityczny. Nie znaczy to jednak, że nie ma swoich krytyków i przeciwników. Demokracja mimo iż jest najdoskonalsza spośród znanych nam systemów, nie jest idealna i tak jak każdy system posiada swoje wady i zalety.

  Przeciwnicy demokracji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia grup interesów

  Można wyróżnić następujące typy grup interesu:

  - Niezrzeszeniowe grupy interesu czyli grupy oparte na pokrewieństwie i wspólnym pochodzeniu, grupy etniczne, regionalne i oparte na statusie, wyrażające swoje interesy sporadycznie przez jednostki, kliki, rodziny, przywódców lokalnych i religijnych. Grupy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy państw

  - niewolnicze,

  - feudalne,

  - kapitalistyczne,

  - socjalistyczne.

  ■ Państwo niewolnicze – cechuje je występowanie właścicieli niewolników, oraz niewolników będących ich własnością. Kształtują się między nimi stosunki zwierzchnictwa i podporządkowania. Właściciele niewolników są warstwą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść pojęcia władza - Władza społeczna

  Wspólnotowa i publiczna - może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej.

  Władza społeczna to władza nad ludźmi.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść pojęcia władza - Władza naturalna

  Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Podporządkowanie się takiej władzy nie budzi w człowieku oporu. Władza nadana (narzucona) powoduje opór, często oznacza narzucenie podporządkowanym czyjegoś przerośniętego ego jako prawa (a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść pojęcia władza - Władza

  Możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System polityczny a państwo - Dyktatura dyktaturze nie równa

  Nazizm niemiecki - system totalitarny

  Faszyzm włoski - system nie-totalitarny.

  Totalitaryzm - objęcie działalnością państwa niemal wszystkich dziedzin życia społecznego , włącznie z życiem prywatnym obywateli.

  System totalitarny nie jest sprawowany przez jednostkę , ale są to rządy ludu , całego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System polityczny a państwo - Podziały powyższe krzyżują, się...

  - np. dyktatura może należeć do jednostki lub grupy ludzi.

  Jeżeli mówimy tyrania , to mówimy , że są to rządy jednostki sprawowane okrutnie.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry