Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Specyfika podmiotowości politycznej grup interesu

  Grupa interesu: wyłączone są z procesu wyborczego, nie są więc odpowiedzialne przed społeczeństwem. Grupy interesu starają się czynem wpłynąć na wybór kandydatów sympatyzujących z ich sprawą, ale kandydaci występują pod symbolem partii Anie danej grupy.

  Grupy interesu powstają wtedy gdy istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch polityczny a partia polityczna

  Ruch polityczny:

  Posiada polityczny cel

  Środkiem ruchu politycznego jest władza polityczne

  Jest oficjalny

  Nowe ruchy polityczne: ( pytanie Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania)

  Ekologiczne

  Nacjonalistyczne

  Równościowe

  Broniące praw człowieka

  Nowe ruchy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja behawioralna w nauce o polityce

  Behawioryści stawiali za cel zbliżenie uogólnień teoretycznych do empirycznie obserwowanej rzeczywistości

  Przezwyciężenie czysto ideologicznych dogmatów obowiązujących w przeszłości

  Koncepcja zmiany dotychczasowej systematyzacji i podziału nauk

  Nowym punktem widzenia wg...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania

  Nowe ruchy polityczne:

  Ekologiczne

  Nacjonalistyczne

  Równościowe

  Broniące praw człowieka

  Nowe ruchy społeczne są ponad podziałami klasowymi, zajmują się problemami innych , walczą o prawa innych.

  Metody działania nowych ruchów : strajki, demonstracje, inne działania mające na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki formalno - logiczne a nauki empiryczne - podstawowe różnice i ich konsekwencje

  Nauki formalno – logiczne nie używane są w nich zmysły tylko rozum – należą do nauk abstrakcyjnych.

  Nauki empiryczne – oparte o procedury badawcze jeśli np. eksperymenty, należą do nauk realnych.

  Ich konsekwencje:

  nie używa się zmysłów tylko rozum

  mamy do czynienia z procedurami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele relacji między światem nauki a światem polityki w koncepcji Jurgena Habermasa (?)

  Koncepcja wg Habermasa – relacja między politykiem a politologiem.

  3 modele Habermasa:

  - decyzjonistyczny (praktyczny) – politycy stawiają pytania, otrzymują odpowiedzi, ale robią co chcą

  - technokratyczny/idealistyczny – eksperci opracowują rozwiązania , decyzja jest zgodna z radą ekspertów, jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia pragmatyczna a metodologia pragmatyczna

  Metodologia pragmatyczne: przedmiotem jej działań jest nauka pojmowana jako wytwór zabiegów poznawczych. Najbardziej uznanym dziełem jest teoria systemów dedukcyjnych jej obszarem badawczym są procedury ( to co z nich wynika). Dotyczy ona nauk matematycznych.

  Metodologia apragmatyczna to dedukcja zajmująca...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja ustrojów państw Platona i Arystotelesa

  Platon:

  timokracja ( rządy odważnych)

  oligarchia ( rządy bogatych)

  demokracja ( rządy intelektualnego ludu)

  tyrania ( ustrój strachu)

  polis ( rządy mędrców)

  Arystoteles:

  monarchia ( tyrania

  arystokracja ( oligarchia)

  politea ( demokracja)

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie warunki musi spełniać wyjaśnianie naukowe?

  P. Sztompka ( w tej kolejności)

  1. Warunek prawomocności – związek logicznego wynikania między częściami konstrukcji wyjaśniającej.

  2. Warunek sprawdzalności empirycznej – możliwość weryfikacji doświadczalnej

  3. Warunek prawdziwości – wystarczające uzasadnienie twierdzeń – potwierdzenie w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki a funkcje teorii

  Nauka

  - deskryptywna (opisująca) - jaki jest świat?

  - eksplanacyjna (wyjaśniająca) – dlaczego jest taki?

  - instrumentalna (praktyczna)

  - prognostyczna (przewidywanie tego co się stanie)

  -ideologiczna

  Teoria

  Teoria spełnia wszystkie funkcje nauki z wyjątkiem funkcji: opisowej (deskryptywnej).

  J...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt

Do góry