Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej - Kierunki polityki gospodarczej

  Pod koniec XIX wieku pojawiły się tendencje do bardziej aktywnej polityki ekonomicznej. Zaczęto ponownie uruchamiać narzędzia ochrony własnego przemysłu. Administracja rządowa zastosowała nowe formy pomocy dla przedsiębiorstw żeby ułatwić im rozwój: były to zamówienia rządowe, oraz wprowadzono nadzór...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityki gospodarczej

  Powstanie ekonomii politycznej jako nauki było związane z wydaniem w 1776r. dzieła Adama Smisa ”Badania nad naturą i przyczynami bogacenia się narodu” oraz z rozwojem klasycznej szkoły ekonomii, co dostarczyło kolejnych impulsów do rozważań nad polityką gospodarcza.Klasycy ekonomii mimo odmiennych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia ogólna a metodologia szczegółowa

  Metodologia ogólna: Definiowanie jest rzeczą wspólną dla wielu nauk, każda musi być definiowana. Różnie się definiuje lecz wg podobnych definicji i reguł. Uniwersalizm jest zaliczany do metodologii ogólnej. Istnieje jedna integralna metodologia badawcza.

  Metodologia szczegółowa: różne rzeczy, dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

  Wnioskowanie rzeczywistości jest zawsze zgodnie z wnioskowaniem logiki.

  Wnioskowanie dedukcyjne: od racji do następstw, nauki aprioryczne, nauki abstrakcyjne: przedmiot – matematyka, logika

  Metody

  Przedmiot wpływa na metody nie istnieją określenia potoczne.

  Wnioskowanie indukcyjne: od następstw do racji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega odmienne rozumienie wolności w systemie demokracji antycznej ( ateńskiej ) i współczesnej?

  Społeczeństwu może chodzić o wolność – demokracja uprawnia pluralizm w sensie społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym podczas gdy dążenie do prawdy nie uprawnia pojmowania prawdy relatywnie, gdyż wtedy staje się fałszem. Demokratyczna wolność wypowiedzi jest tak samo wolnością do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia analizy systemowej

  Chodzi tutaj o interpretację metody humanistycznej w wersji Cetwińskiego zwłaszcza odnoszącej się do decyzji politycznych i do zadawania pytań o otoczenie systemowe i jego funkcjonowanie i wpływ na motywację decyzyjną jednostki w przypadku nie spełnienia warunku zupełności pragmatycznej.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i znaczenie etapu faktualizacji w metodzie idealizacji

  Metoda idealizacji ma 2 etapy i tak:

  1) na początku jest wiedza empiryczna. Prowadzone są obserwacje na szeroką skalę – gromadzony materiał badawczy. Materiał jest segregowany na czynniki główne i uboczne. Jest to uporządkowanie pierwszego poziomu. Podział czynników na główne i uboczne na elementy ważne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie dedukcyjno – nomologiczne a statystyczne w modelu wyjaśniania przez prawa

  Wyjaśnienie dedukcyjno-nomologiczne: wyjaśnienie pewne W tym wyjaśnieniu wykorzystujemy prawa ogólne. Mamy do czynienia z wykorzystaniem prawa ściśle ogólnego służy do wyjaśniania faktów za pomocą praw ( eksplanans)

  Wyjaśnienie statystyczne: prawo to jest prawdopodobnie a więc wyjaśnienie jest słabe (...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy relacji polityk - naukowiec w ujęciu C. Wright Millsa

  Koncepcja wg Millesa – mówi o tym, dlaczego by nie badać polityki.

  3 warianty wg Millesa:

  - klasyczny („król filozof”), najlepiej, żeby ci, którzy władają, byli też mądrzy, jest niedemokratyczny

  - „doradca króla” – czyli filozofowie doradzają, a nie rządzą, ale filozofowie są związani z królem, wiec...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób budowy prawa idealizacyjnego w metodzie idealizacji

  Budowa prawa naukowego powinna łączyć się z wyodrębnieniem w badanych zjawiskach takiej postaci ich istnienia i funkcjonowania która była by najprostsza z dotychczasowego punktu widzenia, bowiem ujmowałaby zjawisko w najprostszej ekonomicznej postaci.

  Jest to pierwszy etap w metodzie idealizacji ( czyli...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt

Do góry