Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Norwegia

  Po zjednoczeniu tamtejszych plemion przez Haralda Pięknowłosego w drugiej połowie IX wieku, Norwegiaw X wieku stała się terenem walk c władzę i przeżywała wewnętrzne rozbicie, przez co władcyczęsto uchodzili za granicę. Hakon Dobry został wychowany i ochrzczony na dworze króla angielskiego,a gdy w 933...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Półwyspie Iberyjskim

  Kościół hiszpański, w okresie zachodnio-europejskiego kryzysu, był zdany wyłącznie na własne siły.Popierał ideę rekonkwisty, której sprzyjało osłabienie polityczne emiratu z Kordoby. Hiszpanie, którzyprzyjęli islam (mullavadas), utworzyli własne księstwo pod wodzą Oma-ibn-Hafsun. Toledańczykom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrót Focjusza

  Bazyli I, po stwierdzeniu, że sobór nie usunął walki między Ignacjanami i Focjanami, lecz ją wzmógł,odwołał Focjusza z wygnania i uczynił wychowawcą syna. Zdaje się, że nastąpiło też pojednanie z Ignacym,po którego śmierci (23.11.874) powtórnie objął stolicę patriarszą. Cesarz już wcześniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Islandia

  Odkryta przez Norwegów około 867 roku; zasiedlona przez nich i przybyszów z Irlandii i Szkocji, nietworzyła jednolitej struktury państwowej. Starszyzna rodowa na wiecu centralnym (Althing) około 1000roku postanowiła przyjąć chrześcijaństwo, które przenikało z Norwegii. Pierwsze biskupstwo utworzonow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Irlandii

  Po utworzeniu małego państwa wikingów wokół Dublina zwiększyło się z ich strony zagrożenie dla Irlandii. Sto lat (914-1014) trwały walki, aż moc najeźdźców złamali, na północy Mael Seachtainn, król zMeath, na południu legendarny bohater narodowy, Brian Boron, król z Cashel. Brian objął (1002)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan VIII

  Papież zatwierdził synodalne postanowienie, lecz z klauzulą, że odrzuca się wszystko, co legaci uczynilibyprzeciw otrzymanym wskazaniom. Na stanowisko Jana VIII, który nie mógł być w pełni zadowolony zsynodu, wpłynął niewątpliwie fakt pomocy floty bizantyjskiej w uwolnieniu Państwa Kościelnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Anglii

  Normanowie w 851 roku pierwszy raz pozostali w Anglii przez zimę i odtąd zaczęli osiedlać się na wyspie.Podbój i osadnictwo duńskie objęło Northumbrię, część Mercji i część królestwa Wessexu, późniejzwaną Danelag. Król Wessexu, Alfred Wielki (871-899) uratował przed najeźdźcami południową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marinus i Hadrian III

  Bezpośrednim następcą Jana VIII został Marinus I (882-884). Jako diakon brał udział w legacji do Bizancjumna sobór powszechny, zawsze żywił niechęć do Focjusza i był przeciwny (877) uznaniu go zaprawowitego patriarchę. Po powrocie z soboru otrzymał biskupstwo w Cerę. skąd przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Normandii

  Dokonujący od dawna najazdów na Francję Normanowie osiedli w 896 roku u ujścia Sekwany pod wodząRollona i stopniowo opanowali część kraju wokół Rouen. Król Karol II Prosty nie widział innejmożliwości, jak uznać Rollona lennym władcą. W 911 roku po przyjęciu chrztu objął on w lenno kilkahrabstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS (886 - 1054)

  Ścisła więź Kościoła i cesarstwa karolińskiego w minionym okresie dała w rezultacie początek zachodniemuuniwersalizmowi, który po pierwszym stuleciu swego istnienia doznał kryzysu, wywołanegoupadkiem władzy cesarskiej i królewskiej, zniszczeniami Saracenów i Normanów, a w pierwszej połowieX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt

Do góry