Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny - WOJEWÓDZTWO

  Województwo jako jednostką samorządu terytorialnego jest przewidziane w art. 164 Konstytucji. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza: jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową oraz największą jednostkę zasadniczego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny - POWIAT

  Struktura administracji państwowej na poziomie powiatu jest analogiczna do struktury gminy (zobacz temat podział administracyjny, podtemat gmina). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi w art. 1, że przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny - GMINA

  Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny

  Ma w Polsce długą tradycję, jego rozwój rozpoczął się zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., ale jego działalność została jednolicie uregulowana w 1933 r.

  Po II wojnie światowej samorząd terytorialny funkcjonował, przez pewien czas, w postaci rad gminnych i zarządów gminy, oraz rad i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PR w kampanii wyborczej - Stadium wdrożenia planu i komunikacji

  W fazie realizowania strategii największą rolę ma do odegrania sam kandydat. Nie ma już czasu na gruntowne modelowanie planów, a jedynie na wypełnianie ustalonych zadań i ewentualnie drobne, ulepszające bądź niezbędne modyfikacje (może to być np. zwiększenie liczby emisji spotów, zorganizowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /4 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PR w kampanii wyborczej - Stadium „strategii właściwej”

  Kiedy określone zostaną już: cel kampanii (nie zawsze musi nim być zdobycie mandatu, może to być np. popularyzacja osoby lokalnego działacza), kluczowe cechy lokalnego rynku, mocne i słabe strony kandydata oraz, o ile to możliwe, jego przeciwników, okres trwania kampanii i najważniejsze kwestie, na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /6 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

  Etap poprzedzający przygotowanie „strategii właściwej” to zdecydowanie największa bolączka lokalnych kampanii wyborczych. O ile w polskich kampaniach ogólnokrajowych jest to już faza zupełnie naturalna, bez której obejść się po prostu nie można, o tyle konstruowanie koncepcji rywalizacji samorządowej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PR w kampanii wyborczej

  W języku polityki funkcjonuje wiele pojęć wywodzących się wprost z nazewnictwa wojskowego. Szczególnie widoczne jest to w okresach przedwyborczych, gdy słyszymy o kampaniach, przeciwnikach, walce wyborczej i atakach. Ze zbioru tego typu określeń jedno wysuwa się jednak zdecydowanie na pierwszy plan. Choć...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie „ankieta”

  Ankieta – rodzaj badania wykorzystywany do poznawania zjawisk masowych, a więc poglądów ludzi na dany temat

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie „sondażu”

  Sondaż (badanie opinii publicznej) - rodzaj badań statystycznych w celu określenia preferencji ludności, dotyczących kontrowersyjnych tematów

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edmund Dodano /17.06.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt

Do góry