Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konstytucja W .Brytanii

  -tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa

  -na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się:

  -prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustroju W. Brytanii

  -okres kształtowania się reprezentacji ogólno krajowej (oddzielenie się parlamentu od władzy królewskiej, zakończony XVIw. Ustanowienie równowagi między władzą ustawodawczą w wykonawczą.

  -okres walki parlamentu z monarchią, zakończony ukształtowaniem się systemu parlamentarnego

  -okres umacniania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego ( Włochy)

  - rozpatruje ustawy i akty z mocą ustaw (dotyczy państwa i regionów) pod względem zgodności z konstytucją 

  - rozstrzyga spory w przypadku konfliktów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami oraz między regionami

  - rozstrzyga w przypadku oskarżenia wniesionego przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny (Włochy) – skład i materia jaką zajmuje się

  Skład: 

  - 15 członków, których powołują następujące podmioty: 1/3 powołuje prezydent, 1/3 parlament na wspólnym posiedzeniu izb, 1/3 wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd włoski i rola w nim premiera

  - składa się z premiera i ministrów 

  - rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

  - zadania rządu:

  • kierowanie ogólną polityką państwa

  • przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

  • występowanie z inicjatywą ustawodawczą

  •...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

  - kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych 

  Uprawnienia prezydenta:

  a) w stosunku do parlamentu

  - prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia

  - prawo kierowania orędzia do izb

  - prawo wyrażania zgody na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

  Parlament: 

  Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat

  Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat

  - system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej:

  - referendum

  • jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System partyjny Włoch jako przykład klasycznego systemu wielopartyjnego, kierunek jego ewolucji – ogólny zarys

  - początek republiki był związany z trójpartyjną koalicją w składzie: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, komuniści (trwała do 1947 r.) 

  - po upadku koalicji dochodzi do sojuszu chadecji z partiami tzw. trzeciej siły – liberałami, republikanami i socjaldemokratami

  - najważniejszą rolę w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia Regionów we Włoszech

  - w ramach konstytucji stworzono dwa rodzaje regionów: 

  • regiony o autonomii specjalnej (dwie wielkie wyspy włoskie: Sycylia i Sardynia oraz trzy regiony przygraniczne Trentino – Górnej Adygi, Doliny d’Aosty oraz Fruli Wenecji Julijskiej

  • regiony o mniejszej autonomii

  - w zakresie regulacji autonomii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

  22 XII 1947 r. – uchwalenie konstytucji 

  - jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki

  - konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt

Do góry