Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

  - bierne prawo wyborcze 

  • Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

  • Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System federalny w USA

  - federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona między rząd centralny a stany 

  - podział kompetencji między unią a stanami

  • władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór władz w USA

  - prezydent jest wybierany przez zgromadzenie elektorów, senatorowie przez legislatury stanowe, członkowie Izby Reprezentantów w głosowaniu powszechnym, sędziowie powoływani za zgodą Senatu przez prezydentaSystem źródeł prawa: 

  - konstytucja

  - prawo precedensowe (common law)

  • pojęcie określające...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja USA

  - składa się ze wstępu i 7 artykułów 

  - dwa pierwsze artykuły dotyczą władzy ustawodawczej, tzn. Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów federalnych

  - art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

  - art. V reguluje sposób zmiany konstytucji

  • procedura ta wymaga wniosku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Władza sądownicza

  W Hiszpanii występuje rozbudowany system sądowy, najwyższą jego instancją jest Trybunał Najwyższy, organem zapewniającym niezawisłość sądów jest powoływana przez króla Rada Główna Władzy Sądowej. Król powołuje ponadto sędziów wyższych sądów, pozostali sędziowie są powoływani przez Radę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Władza ustawodawcza

  Parlament - Kortezy Generalne (Las Cortes Generales) składa się z dwu izb: Kongresu Deputowanych (Congreso de los Diputados) i Senatu (Senado). Obie izby pochodzą z wyborów powszechnych i bezpośrednich, przy czym Kongres liczący od 300 do 400 członków (obecnie 350) wybierany jest według systemu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /5 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Władza wykonawcza

  Monarcha – obecnym królem Hiszpanii jest, od 22 listopada 1975 roku, król Juan Carlos I z dynastii Burbonów. Monarcha jest szefem państwa i zarazem jego najwyższym reprezentantem, sprawuje arbitraż i czuwa nad normalnym funkcjonowaniem jego instytucji. Zakres władzy króla w Hiszpanii jest dość szeroki:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - System partyjny

  W Hiszpanii istnieje system wielopartyjny. Główne partie polityczne to: Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) – powstała w maju 1879 roku, ma charakter socjaldemokratyczny Partia Ludowa (PP) – utworzona w październiku 1976 roku przez byłych polityków frankistowskich, partia centroprawicowa, ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Ustrój terytorialny

  Hiszpania jest zdecentralizowanym państwem unitarnym. Oznacza to podział na wspólnoty (regiony) autonomiczne, każda z własnym statutem, parlamentem oraz rządem. Projekt statutu regionu jest zatwierdzany uchwałą organiczną przez Kortezy Generalne, wszystkie normy prawne stanowione przez region i państwo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Hiszpanii - Konstytucja

  Konstytucja Hiszpanii uchwalona została dnia 31 października 1978 roku przez Nowe Kortezy. 6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum konstytucja została zatwierdzona i w tym samym roku dnia 27 grudnia podpisana przez króla. Jej uchwalenie było możliwe dzięki demokratycznym przemianom, zapoczątkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt

Do góry