Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

  •najwyższa władza rządząca i wykonawcza; 

  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony;

  •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika rozwiązań wyborczych w Szwajcarii

  •Rada Narodowa składa się z 200 deputowanych pochodzących z wyborów bezpośrednich, powszechnych, proporcjonalnych na 4 lata, każdy kanton to okręg wyborczy (liczba przedstawicieli proporcjonalna do liczby mieszkańców kantonu, przynajmniej jeden); 

  •prawo wyborcy do tzw. panaszowania (układania pióropusza)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

  Zgromadzenie federalne 

  •konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

  •składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

  •głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

  Gminy 

  • ok. 3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie:

  gminy ogólne (polityczne) – dominują,

  gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich,

  gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo

  •autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne podstawy ustroju Szwajcarii

  1)Zasada federalizmu 

  2)Demokracja bezpośrednia

  3)Zasada demokratycznego państwa prawnego

  4)Państwo socjalne

  5)Zasada subsydiarności.

  Demokracja bezpośrednia – znaczenie i specyfika szwajcarska.

  - inicjatywa ludowa

  • na żądanie 100 tys. obywateli

  • częściowa lub całkowita zmiana konstytucji

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarys powstania Konfederacji Szwajcarskiej

  •1291 – sojusz trzech miejscowości – Uri, Szwyz i Unterwalden; 

  •oparcie się władzy Habsburgów – powolne wypieranie ich z kantonów;

  •stopniowe rozszerzanie się Związku (Lucerna, Zurych, Glarus, Zug, Berno, Argowia, Turgowia);

  •1499 – pokój w Bazylei – uznanie niezależności związku przez cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białoruś - Sąd Konstytucyjny

  Organ składający się z 12 sędziów wybieranych na 11 lat, spośród których 6 mianuje prezydent, a 6 wybiera Rada Republiki. Sąd Konstytucyjny orzeka o:

  zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd. z konstytucją i umowami międzynarodowymi,

  zgodności aktów prawnych organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białoruś - Parlament

  Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Pierwsza izba - Izba Reprezentantów - jest wybierana w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję, składa się z 110 przedst.. Drugą izbę - Radę Republiki – stanowi 64 przedstawicieli władz terenowych. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białoruś - Rząd

  Rząd wnosi z kolei do parlamentu projekty ustaw (może to jednak czynić i prezydent), kieruje bieżącą polityką wewnętrzną i zagraniczną, a także określa kierunki gospodarczo-społecznego rozwoju kraju.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białoruś - Prezydent

  Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję z możliwością jednorazowej reelekcji (wcześniej kadencja 7 lat, po referendum z 17 października 2004 uległo to zmianie), oraz w odpowiednim zakresie rząd. Prezydent posiada niemal nieograniczone uprawnienia w stosunku do całego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt

Do góry