Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza (wg. R. B. Rosenthala)

  Zmienna oczekiwań interpersonalnych badacza jest źródłem:

  Efektu samospełniającego się proroctwa - zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do innych osób, samych siebie lub przyszłych zdarzeń, wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwości badania psychologicznego (wg. Rosenzweiga)

  Osoba badana może przyjmować status eksperymentatora (jest tak, gdy musi ona dokony­wać samoobserwacji i zdawać z niej relację badaczowi).

  Druga osobliwość związana jest z możliwością reagowania nie tylko na pro­gramowo wprowadzone przez badacza elementy postępowania eksperymentalnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Ćwiczenia interakcji

  To nabieranie doświadczenia poprzez uczestniczenie w zaaranżowanych, bezpiecznych sytuacjach społecznych. Różnią się one od TUS tym, że w przypadku ćwiczenia interakcji nie ma żadnej intencji, żadnego planu nauczenia ich uczestników jakiś konkretnych umiejętności społecznych. Po prostu aranżuje się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Metody relaksacji

  Są wykorzystywane do bezpośredniego oddziaływania na poziom napięcia (pobudzenia) jednostki. Najczęściej w kontekście redukcji lęku społecznego mówi się o progresywnej relaksacji mięśniowej (a ściślej mówiąc o jej modyfikacji zwanej kontrolowaną relaksacją na sygnał) oraz o systematycznym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Trening umiejętności społecznych (TUS)

  Ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do tego, aby móc efektywnie podejmować określonego typu wyzwania społeczne. TUS opiera się na technice odgrywania roli (symulowania sytuacji społecznych) (Argyle, 1994, 1999). U osób, u których stwierdza się znaczne deficyty umiejętności społecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

  Koncentrują się na zmianie nastawienia pacjenta do siebie i do interakcji społecznych. Stosowane techniki mają na celu m.in. zmniejszenie koncentracji na sobie poprzez zwiększenie uwagi przykładanej do rozwoju sytuacji społecznej oraz zachowań interlokutorów (technika „decentracji”). Okazuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego

  Lęk społeczny i zahamowania interpersonalne mają wielorakie uwarunkowania. W związku z tym żadna pojedyncza technika redukcji lęku społecznego nie jest odpowiednia dla wszystkich osób cierpiących z powodu nadmiernej lękliwości społecznej. Dla skutecznego przezwyciężenia lęku społecznego duże...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja społecznej ekspozycji (SSE)

  Sytuacje społecznej ekspozycji (SSE) to sytuacje, w których jednostka jest obiektem uwagi i potencjalnej oceny ze strony wielu różnych osób (Matczak, 2001; Tyszkowa, 1977). Przykładami SSE są publiczne wystąpienia (referaty, konferencje itp.), praca w grupie (praca zespołowa, w tym burze mózgów), prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lęk społeczny i nieśmiałość

  Pojęcie lęku społecznego odnosi się do nieprzyjemnych uczuć lęku, niepokoju, podenerwowania, które są przeżywane przez niektóre jednostki w pewnego typu sytuacjach społecznych lub nawet na samą myśl o tych sytuacjach (Jones, Briggs i Smith, 1986; Leary i Kowalski, 2001). Lęk społeczny (LS), jak każda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /7 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja samorządowa

  Pojęcie administracji

  Pojęcie administracji można zdefiniować pod względem organizacyjnym, materialnym oraz formalnym. Z pierwszego punktu widzenia jest to ogół podmiotów administracji, z materialnego - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne, zaś z formalnego - cała...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /11 905

  praca w formacie txt

Do góry