Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Adaptacja sensoryczna a habituacja

  Polega ono na stopniowym zaniku reakcji na powtarzające się pobudzenia zewnętrzne o średniej sile. Habituacja różni się od zmęczenia tym, że może występować w stosunku do bodźców pojawiających się bardzo rzadko. Jako przykład habituacji możemy też wymienić wygaszanie reakcji orientacyjnej która...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje uczenia się

  Przyjmując, że uczenie się przejawia się w zmianach zachowania J. Altman (1970) wyróżnia trzy rodzaje zachowań:

  a) zachowania o sztywnym programie morfogenetycznym, które nie ulegają żadnym modyfikacją pod wpływem nowych doświadczeń.

  b) zachowania o dającym się modyfikować programie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się jako ujawnianie w zachowaniu nowego doświadczenia

  Stefan Baley traktuje uczenie jako proces prowadzący do modyfikacji zachowania jednostki w wyniku jej uprzednich doświadczeń. Takie ujęcie przewiduje możliwość uczenia się w każdej dziedzinie zachowania ludzkiego. Uczenie się zakłada konieczność istnienia pamięci czyli zdolności funkcjonalnej układu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria podwójnego kodowania PAIVO

  Powstała pewna koncepcja tzw. koncepcja podwójnego kodowania, którą opracował PAIVIO. Zastanawiał się czy między dwoma systemami reprezentacji mogą zachodzić jakieś relacje i przejścia. Jeden oparty na sądach dysponuje czymś co nazywamy logo genami, a więc pewne abstrakcyjne pojęcia jakiś obiektów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór wokół mechanizmów przetwarzania informacji: kodów opartych na sądach i kodów przestrzennych

  Możemy mówić o reprezentacjach opartych o sądy (model propozycjonalny). Możemy również mówić o pewnym innym modelu reprezentacji opartym na obrazach, albo modelem analogowym. Ten spór o wyobraźnię trwa od czasów starożytnych, bowiem Arystoteles powiedział, że wyobrażenia są głównym nośnikiem procesów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór wokół teorii reprezentacji poznawczych: wiedzy deklaratywnej i proceduralnej

  Czy nasza wiedza jest wiedzą tylko o rzeczach? Ten rodzaj wiedzy nazywany jest wiedzą deklaratywną. Czy też ta nasza wiedza o świecie, w związku z tym pamięć ma działaniowy, dotyczy pewnych procedur. Ta pierwsza wiedza to wiedza czysto teoretyczno – rzeczową badaną w tych modelach deklaratywnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje schematowe

  Wielki spór dotyczący tego jak nasz umysł działa, czy odwzorowuje wiernie rzeczywistość, skłonił psychologów do przyjęcia takiej oto tezy zgodnej z wieloma rozwiązaniami filozoficznymi, które nazywają się np. konwencjonalizmem w epistemologii. Powiadają, że nauka nie oddaje prawdy o świecie ale...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja G. KELLY’EGO konstruktów osobistych

  G. KELLY opublikował w 55r. książkę p.t.: „Psychologia konstruktów osobistych”. Właściwie od KELLEGO zaczęła się cała psychologia poznawcza. KELLY mówi tak: żeby zrozumieć człowieka musimy przyjąć że między człowiekiem a badaczem i naukowcem właściwie nie ma wielkiej różnicy, bowiem każdy z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje paradygmatu poznawczego w psychologii

  Psychologowie od dawna interesują się badaniem rozwoju procesów poznawczych. Istnieje pewien brak ciągłości pomiędzy procesami poznawczymi u dzieci i u dorosłych. Dzieci zaczynają życie jako naiwni realiści przyjmując pozory za dobrą monetę. Według PIAGETA, rozwój poznawczy zachodzi wtedy, gdy dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model psychologii poznawczej

  Termin „poznanie” oznacza proces poznawania w najszerszym sensie, obejmującym percepcje, pamięć, ocenianie, mowę itd. Lecz odnosi się on również do wyniku czy wytworu aktu poznawania. Koniecznym warunkiem wszechstronnego rozwoju intelektualnego jest uwolnienie się procesu konceptualizacji od jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt

Do góry