Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WYWIAD POZNAWCZY - TESTOWANIE WYWIADU POZNAWCZEGO (grupa kontrolna)

  Koehnken porównywał wywiad poznawczy i wywiad ustrukturalizowany. Poznawczy był 52% lepszy, także osoby przeprowadzające wywiad poznawczy pamiętały więcej niż te które przeprowadzały wywiad ustrukturalizowany.

  Memon uzyskał inne wyniki. Badał wagę komponentów komunikacyjnych i poznawczych. Nie było...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD POZNAWCZY - MODYFIKACJE WYWIADU POZNAWCZEGO

  NAWIĄZYWANIE DOBREGO KONTAKTU

  Próba wstępnego zapoznania się ze świadkiem i stworzenia swobodnej atmosfery. Przekazanie kontroli świadkom (decydowanie kiedy rozpocząć, ustalanie ilości czasu na myślenie i odpowiadanie. Świadek jest aktywnym uczestnikiem wywiadu. Ograniczenie liczby pytań do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD POZNAWCZY - ZASADY TEORETYCZNE

  Wp wykorzystuje koncepcje:

  hipoteza specyficzności kodowania

  sygnał wyszukiwania jest skuteczny w takim stopniu w jakim zachodzi na inf. zakodowaną

  przywrócenie pierwotnego kontekstu kodowania zwiększa dostępność

  teoria wielokrotnego śladu

  wspomnienia składają się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD POZNAWCZY

  (wp, tak będzie szybciej:)- narzędzie sądowe, które składa się z pewnej liczby technik wyszukiwania w pamięci, mających zwiększyć ilość inf. jakie można otrzymać od świadka. Przeprowadza się z osobą która nie jest podejrzana (potrzeba współpracy).

  Opracowany przez Geiselmana i Fishera.

  Błędy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się zastępcze

  Eksperyment DOLLARD’A I MILLER’A, gdzie pokazano że proces uczenia się społecznego czyli przejmowania wzorców zachowań przebiega sprawniej, gdy następuje wzmocnienie ale nie osobnie dziecka, które uczestniczy i ogląda to zachowanie modela, ale wtedy, gdy ten model zachowuje się agresywnie czy poprawnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest konflikt

  Związany jest z 2 przeciwstawnymi tendencjami: dążeniem i unikaniem. Gradient unikania jest bardziej stromy niż gradient dążenia. Kiedy oddalamy się od bodźca budującego jakieś reakcje, to przeważa tendencja „dążenia ku” której gradient jest bardziej pochyły wtedy zmierzamy w stronę tego obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się społeczne Dollarda i Millera

  Dollard, Miller i Bandura powiadają ze uczymy się poprzez obserwowanie zachowania innych, które polega na tym, że my również niedostajemy żadnego wzmocnienia, uczymy się nie dostając za ten proces nagrody. Takie uczenie się nazywa się UCZENIEM ZASTĘPCZYM. Bardzo ważnym wkładem Dollarda i Millera do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wywierające wpływ na zapominanie

  Kiedy treści są bezsensowne zapominanie jest bardzo szybkie, jeśli używamy jakiegoś materiału sensownego to ta krzywa mniej gwałtownie opada.

   Interferencja jest to rektro aktywne hamowanie, czy ułatwianie. Dużą część procesu zapominania da się wyjaśnić po przez działanie efektu interferencji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wywierające wpływ na zapominanie

   

  Kiedy treści są bezsensowne zapominanie jest bardzo szybkie, jeśli używamy jakiegoś materiału sensownego to ta krzywa mniej gwałtownie opada.

   Interferencja jest to rektro aktywne hamowanie, czy ułatwianie. Dużą część procesu zapominania da się wyjaśnić po przez działanie efektu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retro aktywne ułatwianie i hamowanie, sposoby ich pomiaru

  Transfer pozytywny i pro aktywne ułatwianie są bardzo podobnymi procesami, tylko pro aktywne ułatwianie jest z ponownym uczeniem się, z badaniem tego, jak to jest przechowywane w pamięci. W sytuacji kiedy jest pewna przerwa w uczeniu się i uczymy się ponownie obserwujemy że wyniki w grupie E są lepsze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt

Do góry