Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cluny

  Śmierć Ottona III w 1002 roku i Sylwestra III w 1003 roku osłabiły ideę uniwersalizmu, ale nie zahamowałyrozwoju nauki i sztuki oraz wcześniejszego już nurtu reformy.

  Reformatorska działalność miała dwa źródła, wewnętrznokościelny w klasztorze w Cluny i klasztorachlotaryńskich oraz w czynnikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie cesarstwa

  Jan XII, zajęty politycznymi sprawami państwa kościelnego, czuł się zagrożony przez Berengara II, margrabiegoIwrei, który zagarnął (959) księstwo Spoleto, wysłał więc posłów w 960 roku do króla niemieckiegoOttona I (936-972). W Niemczech, po kryzysie władzy królewskiej na początku X wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod gnieźnieński

  Mieszkowe starania o metropolię w Polsce zostały zrealizowane przez Bolesława Chrobrego w 1000roku. Przyczynił się do tego święty Wojciech, mniej przez swą działalność w Polsce, bo była krótka, odkońca 596 roku do kwietnia 997 roku, choć wiele polskich miejscowości powołuje się na tradycję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja kluniacka

  Wpływ przede wszystkim na życie Kościoła wywarło Cluny jako kongregacja zakonna. Jej początek dałprzywilej Jana XI z 931 roku, na podstawie którego opat z Cluny posiadał zwierzchnią władzę nadklasztorami reformowanymi na wzór tego opactwa i korzystającymi z jego przywilejów oraz nad klasztorami,które w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej ottoński

  Koronacja cesarska umocniła zwierzchnią władzę Ottona I nad książętami sąsiednich państw, których jużwcześniej sobie podporządkował, przede wszystkim jednak wiązała go z Rzymem. Cesarz, wkrótce pokoronacji, wydał przywilej dla Kościoła rzymskiego, któremu przyznawał bardzo rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze w Polsce

  Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli. Nie utrzymała się hipoteza, żedo Polan dotarli już mnisi iroszkoccy, słynni z działalności misyjnej w Europie, ale we wcześniejszymokresie. Było natomiast regułą, że chrześcijaństwo przenikało w głąb krajów pogańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieleci

  Wyprawa Karola Wielkiego w 789 roku na Wieletów, zwanych później Lucicami, narzuciła imzwierzchnictwo frankońskie. Karol jednak nie narzucał chrześcijaństwa ani im, ani sprzymierzonym znim Obodrzycom.

  Inaczej uczynił Henryk I, który skierował ekspansję na Słowiańszczyznę Zachodnią,wykorzystując brak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąbrówka

  Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia magdeburska

  Klasztor świętego Maurycego w Magdeburgu, ufundowany w 937 roku dla misji wśród Słowian, starałsię Otton I uczynić metropolią, na co zyskał zgodę papieża Agapita II w 955 roku, gdy zniszczył siłyopornych Obodrzyców i Wieletów. Napotkał jednak na sprzeciw swego syna, arcybiskupa mogunckiegoWilhelma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Mieszka I

  Książę przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła,było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, choć niektórzyhistorycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowiem Lednickim. Przyjęcie chrztu miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 567

  praca w formacie txt

Do góry