Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Potęgowe prawo uczenia

  Zamiast dni ćwiczenia i czasu reakcji możemy uwzględnić powiązanie logarytmów dni uczenia i logarytmów rozpoznawania. Logarytm zmniejsza różnicę między dużymi liczbami, np. różnica między 25 i 30 dniami jest o wiele mniejsza niż różnica między 5 dniami i 1 dniem. Występuje prawie liniowa zależność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIE I SILA ŚLADU

  W jednym z eksperymentów ( J.R. Anderson,1981) przedstawiano badanym 20 par skojarzeń typu „pies-3”. Badani uczyli się tych par tak, aby przypomnieć sobie cyfrę 3, gdy pojawi się słowo pies. Listę par prezentowano siedmiokrotnie. Okazało się, że w miarę ćwiczenia poprawiało się znacznie odtwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocje w sporcie

  Emocje jakie występują w sporcie możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy jest to etap emocji przedstartowych. Badając przebieg napięcia emocjonalnego, związanego z udziałem w rywalizacji sportowej stwierdzono, że proces emocjonalny rozpoczyna się w momencie uświadomienia sobie uczestnictwa w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

  Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność koncentracji uwagi w różnych dyscyplinach sportu

  Uwaga jest to proces psychiczny polegający na szczególnej koncentracji czynności poznawczych na określonym przedmiocie (zadaniu) lub dokładniejszym uświadomieniu sobie działających bodźców. [Strelau 2000]. Źródłem uwagi w sytuacjach sportowych mogą być bodźce, które wyróżniają się nagłością...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /4 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizualizacja i rola wyobrażeń w sporcie

  Spośród trzech głównych elementów przygotowania zawodnika do startu: fizycznego, technicznego i psychicznego, tylko ten ostatni tłumaczy w sposób statystycznie istotny zajęte miejsce w rankingu." [Krawczyński 1993] Wskazuje to na wagę przygotowania psychicznego w sporcie. Nie oznacza to jednak, że z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie

  Rozpatrując ten temat powinniśmy się najpierw zastanowić co to jest psychologia sportu i czy ma ona jakikolwiek wpływ na to czy będziemy dobrymi sportowcami, czy nasi uczniowie chętniej będą chodzili na lekcje wychowania fizycznego.

  W roku 1996 Europejska Federacja Psychologii Sportu (Europen Federation...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia sportu - Matt Jarvis - Psychologia sportu jako nauka stosowana

  Stosowana psychologia sportu jest tą częścią dyscypliny, która zajmuje się, wykorzystaniem teorii, zasad i technik, zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy poziomu osiągnięć oraz osobistego rozwoju osób uprawiających sport

  Podstawowym i najistotniejszym celem psychologii sportu jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia sportu - Matt Jarvis - Zadania psychologii sportu

  Poznanie wymogów, które stawiane jest człowiekowi uprawiającemu sport, z uwzględnieniem jego możliwości, różnic indywidualnych oraz warunków działania

  Badanie faktów i prawidłowości ukazujących specyficzne zachowania i rozwój człowieka podejmującego formę działalności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia sportu - Matt Jarvis - Przedmiot badań psychologii sportu

  Opis (odnosi się zarówno do rywalizacji, treningu, nauczania i odnowy biologiczne) wyjaśnianie, przewidywanie i modyfikowanie zachowań człowieka związanych z działalnością człowieka. Zachowania te dotyczą bezpośrednio sportowców oraz nauczycieli i trenerów jak i pośrednio widzów i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt

Do góry