Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teoria zapamiętywania tekstów Kintscha

  Kintsch stworzył teorię pamięci zdań. Według niego materiał znaczeniowy jest magazynowany w postaci zapisów pamięciowych zwanych sądami. Jest to najmniejsza jednostka wiedzy, która może pełnić funkcję oddzielnego twierdzenia; jednostka, o której można orzekać czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wyobrażeń wzrokowych

  Możemy usprawnić pamiętanie materiału werbalnego przez konstruowanie obrazów wzrokowych, tego, co ma być zapamiętane. Wyobrażenia wzrokowe mogą być dziwaczne (np. pies jadący na rowerze) lub bardziej typowe (pies goniący dziecko jadące na rowerze), obraz może zawierać przedmioty wchodzące w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTACJA WIEDZY

  Postać, w jakiej informacja jest reprezentowana, może mieć znaczący wpływ na przypominanie.

  Porcjowanie- ludzie mają tendencję, aby magazynować ok. 3 elementów w każdym zapisie.

  W badaniach nad zapamiętaniem ciągów liter wykazano, że ludzie dzielą ciąg na kilka grup (chunk = porcja). Jeżeli litery...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implikacje dla edukacji

  To jak uczymy się danego materiału, ma ważne konsekwencje dla zakresu zapamiętanego materiału. Na przykład program uczenia(metoda PQ4R) zaleca wstępny przegląd, pytanie, czytanie, zastanawianie się, recytowanie i ponowne przeglądanie.

  Formułowanie pytań i odpowiadanie na nie stanowią skuteczne metody...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się zamierzone a niezamierzone

  Mandler a później Hyde i Jenkins w swych badaniach ukazali silny efekt sposobu przetwarzania, natomiast wpływ zamiaru zapamiętania właściwie okazał się żaden.

  Pamięć koduje doświadczenia danej osoby, niezależnie od tego, czy ma ona zamiar je zapamiętać, czy nie.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między elaboracją a siłą

  Siła i elaboracja stanowią dwa różne aspekty pamięci, i oba mogą przyczynić się do poprawy osiągnięć pamięciowych.

  Siła zakłada zakodowanie konkretnego zapisu pamięciowego, natomiast elaboracja tworzy dodatkowe zapisy pomagające w odnajdywaniu pierwotnego zapisu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt generowania

  Uwzględnienie znaczenia podwyższa pamiętanie bodźców. W badaniach wykazano wyższość przetwarzania semantycznego jednak równie wysokie korzyści wynikają z generowania elementów. Efekt generowania odnosi się do lepszego pamiętania materiałów, które badani sami generują(np. lepsze rozpoznawanie rymów)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elaboratywność przetwarzania

  Zakres zapamiętania zależy nie tylko od tego, ile czasu elementy były ćwiczone, ale także od sposobu, w jaki były one ćwiczone. Sam kontakt z materiałem nie gwarantuje nauczenia się go. Zgodnie z koncepcją Ciarka i Lockharta pamiętanie poprawia się pod warunkiem, że informacja jest przetwarzana na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne a środowisko

  Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) to rodzaj uczenia się neuronalnego i zdaje się być powiązane z behawioralnymi miarami uczenia się. Gdy drogi neuronalne są stymulowane prądem o wysokiej częstotliwości, wrażliwość komórek na późniejsze stymulowanie wzdłuż danej drogi wzrasta. Aktywacja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powtarzanie i warunkowanie

  Jest prawdopodobne, że ćwiczenie w eksperymencie warunkowania kontroluje coś więcej niż tylko siłę zapisu pamięciowego. Czyli im częściej bodziec bezwarunkowy następuje po bodźcu warunkowym, tym bardziej prawdopodobne, że występuje między nimi związek przyczynowy. Szybkość reagowania w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt

Do góry