Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  Charakterystyka

  Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

  Cel

  Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Trafność ekologiczna

  Co właściwie spostrzegamy? W eksperymentach laboratoryjnych eksponowano bardzo proste bodźce, które nie przypominały rzeczywistych przedmiotów i w związku z tym pojawia się pytanie, czy mamy prawo generalizować wyniki takich badań na sytuacje spostrzegania rzeczywistych przedmiotów w ich naturalnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Percepcja bezpośrednia - Gibson

  Gibson uważa, że informacja o otoczeniu jest pełna i nie wymaga przy interpretacji korzystania z danych pamięciowych. Mamy specjalne zdolności (affordances), przystosowane do wyodrębniania cech ważnych adaptacyjnie. Na rysunku przedstawiono sytuację, w której różne wskaźniki odległości i perspektywy są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Gotowość percepcyjna

  W okresie przechowania w pamięci sensorycznej człowiek szuka schematu, do którego najlepiej pasują elementy sensoryczne. Gotowość percepcyjna zależy zarówno od determinant zewnętrznych jak i wewnętrznych. Do determinant zewnętrznych zaliczamy:

  1. Częstość uprzednich doświadczeńSmakosz alkoholi bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Posnera

  W eksperymencie tym eksponowano litery równocześnie albo jedną po drugiej.

  Zadaniem badanych było porównywanie liter ze względu na różne kryteria:

  a) identyczność fizyczna np. za identyczne uznawano pary AA, aa, bb

  b) identyczność nominalna np. za identyczne uznawano pary Aa, Bb

  c) identyczność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Funkcja pamięci sensorycznej

  Pamięć sensoryczna pełni funkcje bufora poznawczego – tj. zatrzymuje  informacje sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe,  do czasu ich wykorzystania. W tym czasie następuje „przekład” z kodu percepcyjnego na kod pamięciowy. Przekład ten został ukazany w eksperymencie Posnera.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Maskowanie wzrokowe

  Pamięć sensoryczna wrażliwa jest na maskowanie wzrokowe.

  Bodziec, który eksponowany jest po bodźcu pierwotnym w przedziale 75-300 msek, nakłada się na bodziec pierwotny.

  Ludzie nie widzą żadnej przerwy między tymi bodźcami. Można zatem w spostrzeżeniu „złożyć” dwa różne elementy.

  Maskowanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Sperlinga

  Sperling w swoim eksperymencie eksponował przez okres około 50 msek matrycę zawierającą 9 elementów, a potem dźwięk informujący, którą część matrycy należy odtworzyć.Po zakończeniu ekspozycji (odroczenie mogło wynosić do 500 msek) eksponował bodziec sygnalizujący, jaką część planszy należy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Interpretacja znaczenia

  1. Interpretacja znaczenia

  Dane sensoryczne muszą być przechowane dopóki, dopóty nie zostaną porównane z zawartością pamięci.

  Pamięć sensoryczna (ultrakrótka) przechowuje dokładny obraz przez 500 msek.

  Pojemność tej pamięci wynosi około 18 elementów.

  Przechowywane są w niej wyłącznie informacje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć DEKLARATYWNA WG. TULVINGA

  -semantyczna – kat. Ogólne, powstawanie pojęcia, znaczenia słów bez odniesienia ich do czasu i miejsca w doświadczeniu danej osoby

  -encyklopedia, prawa ogólne

  -epizodyczna –zdarzenia związane z osobistymi doświadczeniami

  - znacznik czasowy, kody treściowe ( gdzie miało miejsce dane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry