Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wyobrażenia u zwierząt

  Reakcje odroczone jako przykład badania treści psychicznych bez użycia introspekcji (Konorski). Reakcje odroczone występują również u dzieci (Spelke). Przedmiot zakryty pieluszką był dokładnie pamiętany, a jeśli w okresie odroczenia został zamieniony, u dziecka występowała silna reakcja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć zależna od stanu

  Proust - „Pamięć i intelekt”

  Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm psychologiczny powstawania zaburzeń pamięci pod wpływem traumy (Ścigała, Maruszewski, 1999)

  Koncentracja na programowaniu działania mającego na celu obronę przed traumą powoduje zaburzenie w rejestracji zdarzenia w pamięci. Pojawia się zjawisko selektywnego kodowania. Selektywne kodowanie może dokonywać się na poziomie deklaratywnym lub niedeklaratywnym (kodowanie pobudzenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany pamięci pod wpływem traumy

  Amnezja lub hipomnezja (brak pamięci lub osłabienie pamięci)

  przejściowa - informacje tracone są tylko na pewien czas, a potem jednostka uzyskuje do nich dostęp

  trwała - jednostka traci pewne informacje na trwale.

  Hipermnezja - powtarzające się nawroty wspomnień zdarzenia traumatycznego powodujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a emocje

  Na pamięć wpływają zarówno emocje silne, które niekiedy są związane ze zdarzeniami traumatycznymi, jak też emocje o mniejszej sile. Poniżej przytoczymy definicję traumy oraz omówimy zmiany pamięci pod wpływem traumy.

  Według DSM IV traumą jest "...zdarzenie lub zdarzenia obejmujące faktyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne zjawiska występujące w pamięci autobiograficznej

  - Efekt względnej świeżości. Efekt względnej świeżości” polega na tym, że gros naszych wspomnień to wspomnienia z ostatniego roku. Kiedy prosi się ludzi o swobodne przypominanie wydarzeń z własnej przeszłości, to informacje na temat zdarzeń z ostatniego roku stanowią od jednej trzeciej do dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe metody służące do badania pamięci autobiograficznej

  - Metoda swobodnych skojarzeń Galtona (1883). Podaje się słowo-hasło prosząc o swobodne skojarzenia, które następnie są wykorzystywane do wydobycia specyficznego wspomnienia autobiograficznego.

  - Metoda kierowanych skojarzeń Crowitza i Shiffmana (1974). Odmiana metody Galtona, w której badany otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy pamięci autobiograficznej (Conway, 1996).

  Pamięć okresów życia (okres nauki szkolnej, pierwsze małżeństwo). Pamięć ta ma charakter schematowy i bardzo ogólny. Zawiera raczej wiedzę na temat własnego życia niż zapis pamięciowy faktycznych doświadczeń. Zawartość tej pamięci jest dość podobna u różnych ludzi

  Pamięć zdarzeń ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć autobiograficzna a doświadczenie życiowe

  - Pamięć autobiograficzna jest pamięcią induywidualnych doświadczeń życiowych

  - Jest to pamięć deklaratywna

  - Pojęcie doświadczenia życiowego jest szersze, ponieważ obejmuje elementy deklaratywne i niedeklaratywne.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kody pamięciowe

  Informacje zawarte w pamięci rzadko stanowią odbicie rzeczywistych cech przedmiotu.

  Pamięć wykorzystuje 3 rodzaje kodów:

  kody sensoryczne, ściśle związane z modalnością zmysłową: przykład - eksperymenty nad pamięcią ultrakrótką;

  kody nominalno-werbalne, związane z aktywnością werbalną i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry