Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe warunki prawidłowego rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa

  Całe wczesne dzieciństwo można określić jako czas wzajemnego poznawania się dziecka i jego opiekunów, uczenia się rozpoznawania potrzeb i oczekiwań, także opanowywania różnych sposobów ich zaspokajania. Powodzenia i niepowodzenia w procesie budowania się związku między dzieckiem a jego opiekunami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy rok w cyklu życia człowieka

  Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Gdyby umownie przyjąć, iż nasze życia trwa około 100 lat, to pierwszy rok życia czyli okres niemowlęcy stanowi zaledwie 1% z całej linii życia.

  Jednocześnie, gdy poddajemy analizie to, jakie przemiany rozwojowe dokonują się w każdym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje braku więzi

  Badania z zakresu psychologii rozwojowej dotyczą nie tylko różnych typów przywiązania, ale także skutków wczesnej rozłąki z matką i tzw. instytucjonalizacji. Pozbawienie małego dziecka opieki macierzyńskiej i umieszczenie go w zakładzie opieki społecznej wraz z innymi osieroconymi czasowo lub trwale...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /02.07.2011 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy czy cztery style przywiązania?

  W myśl teorii przywiązania wewnętrzne modele związków interpersonalnych wytworzone w okresie dzieciństwa, nie ulegają zmianie w ciągu całego życia. W literaturze przedmiotu najpowszechniejsze są, wymienione powyżej, trzy typy przywiązania opracowane przez Ainsworth. Należy jednak wspomnieć, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy style przywiązania

  Studia nad charakterem więzi pogłębiła Mary Ainsworth, wyróżniając trzy style przywiązania. Powiązane są one bardzo ściśle z emocjonalnością matki, jej zachowaniem wobec niemowlęcia oraz stylem wychowania, natomiast ich wyznacznikiem jest jakość i intensywność reakcji dziecka na obecność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria przywiązania według J. Bowlby'ego

   

  Bardzo duży wkład w rozwój teorii przywiązania u ludzi wniósł Bowlby. Opisał system zachowań przywiązaniowych (attachment behaviors), dzięki którym dziecko nawiązuje i wzmacnia ten specyficzny i intymny związek między nim, a środowiskiem, w którym żyje i od którego jest zależne. System ten opiera...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery podejścia do przywiązania

  Zasadniczo istnieją cztery teorie przywiązania - behawioralna, psychoanalityczna, etologiczna i poznawczo-rozwojowa. Pierwsza z nich zakłada, ze przywiązanie jest procesem wymagającym uczenia się, nie jest więc wrodzone. Z biegiem czasu dziecko uczy się postrzegać matkę jako obiekt zaspokajający jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywiązanie - korzenie życia społecznego

  Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywają przez niektórych wręcz - istotą stadną. Już Arystoteles pisał: "Aby żyć samemu trzeba być bogiem lub zwierzęciem. Skąd w ludziach taka potrzeba - bycia z kimś, poczucia czyjejś bliskości, odnalezienia ciepła i bezpieczeństwa w drugim człowieku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Etyczny profesjonalizm

  Pytanie o to, czy ważniejsze jest, aby psycholog był kompetentny, czy też najważniejsze jest, by był etyczny pozbawione jest sensu. Bowiem nie można być osobą w pełni kompetentną, czyli dobrze wykonującą powierzone sobie zadania bez respektowania norm i wartości, które z daną rolą zawodową...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość zawodowa psychologa - Stadia rozwoju moralnego a tożsamość zawodowa psychologa

  „Jakość” tożsamości osobistej to ważny wyznacznik tego, czy działania psychologa będą etyczne, a dokładniej: czy i jak mogą być etyczne, bo na takim, a nie innym poziomie rozwoju moralnego psycholog się znajduje, nie od razu jest on bowiem gotów do postępowania na poziomie postkonwencjonalnym, mówiąc...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /6 631

  praca w formacie txt

Do góry