Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego

  Prezentowany tekst jest kontynuacją cyklu artykułów dotyczących rozwoju człowieka w ciągu całego życia a ukazujących się pod wspólnym tytułem Portrety psychologiczne człowieka. Zamieszczone poniżej rozważania dotyczą najważniejszych zjawisk rozwojowych w wieku przedszkolnym czyli od 4 do 7 roku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtować gotowość szkolną

  Spośród różnych koncepcji edukacji (tj. przyzwolenia, nakazu i konfliktu oraz współpracy – por. Brzezińska, 2000b, s. 239-245) na szczególną uwagę zasługuje model zwany przez Schaffera (1994c) modelem wzajemności. Jego podstawowa właściwość to przyjęcie założenia, iż rozwój dziecka to wspólne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /5 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie i uczenie się a rozwój człowieka: ujęcie interakcyjne

  H. R. Schaffer uważa, iż wpływ otoczenia społecznego można ujmować dwojako. Pierwszy rodzaj wpływów określa jako niespecyficzny i pisze, że “interakcje społeczne prowadzą do stanu pobudzenia (rozwijającej się osoby), ten z kolei stymuluje rozwój mózgu i w rezultacie (jednostka) może przejść na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy zadania edukacji – trzy zadania dla nauczyciela

  Analiza postulatu równowagi funkcji emancypacyjnej i socjalizacyjnej skłania do sformułowania najważniejszych moim zdaniem problemów, wobec których staje współczesna edukacja, także edukacja dzieci dopiero do szkoły wkraczających . Są to problemy związane z konstruowaniem wartościowych ofert edukacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość szkolna: między socjalizacją a emancypacją

  Od edukacji społeczeństwo oczekuje spełniania określonych funkcji. Za R. Rortym (1993; por. Brzezińska, 2000b, s. 236-239) można te funkcje określić, jako emancypacyjną i socjalizacyjną: “(...) edukacja ma dwie główne funkcje: socjalizację i wyzwalanie (liberation). Pierwsza polega na przekształcaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /5 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne ujęcie gotowości szkolnej

  Gotowość dziecka do szkoły rozpatrywana jest współcześnie w kategoriach interakcyjnych, tzn. ujmuje się ją dynamicznie jako efekt „współgry” właściwości dziecka i właściwości szkoły (ściślej: jej oferty edukacyjnej). Taki punkt widzenia wyrasta z koncepcji zakładających z jednej strony znaczący...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /6 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Skutki nadmiernej kontroli lub jej braku

  Dziecko, które cały czas jest oceniane, słucha ciągu zakazów i nakazów, nie ma obszaru, na którym mogło by trenować swoją własną aktywność nie będąc w sytuacji ekspozycji, „na widoku” dorosłego, może w wyniku przeżywania zbyt dużych napięć zrezygnować z tego, co proponuje dorosły, z nowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /5 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Zwątpienie

  Innym możliwym źródłem zagrożenia jest w tym wieku rozwinięcie poczucia zwątpienia, które wiąże się z utratą przez dziecko kontroli nad własnym ciałem. Zwątpienie powstaje, kiedy podczas tej swoistej konfrontacji ze światem część swojego postępowania, część swojego ciała dziecko oddaje pod...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Zawstydzanie

  W tym wieku dziecko jest więc szczególnie wrażliwe na zakazy i nakazy, ocenianie własnej działalności czy efektów naśladowania. Kiedy mówimy o ocenianiu dziecka mamy na myśli mechanizm oparty na poczuciu wstydu, który związany jest z trudnościami, jakich doświadcza dziecko ucząc się nowych wzorów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Dominacja i demonstracja woli

  Dominowanie i demonstrowanie własnej chęci wiąże się z koniecznością zrezygnowania z chęci przez drugą osobę (najczęściej przez dziecko, chociaż nie tylko). Jedna strona musi zrezygnować z pragnienia działania w określony sposób i (aby uniknąć zawstydzenia) postępować w sposób określony przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 846

  praca w formacie txt

Do góry