Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Konflikt

  Konflikt w tym wieku, jak mówi J. Piaget (1966, s. 32), wynika z braku sposobu odróżnienia wyobrażenia od rze­czywistości. Konflikt wewnętrzny dotyczy sprzecznych pragnień, konflikt zewnętrzny – zachowań, jakie przejawia dziecko i braku ich akceptacji przez rodziców. Oba typy konfliktów w tym wieku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Wyobraźnia

  Dziecko przeprowadzając nieudane próby zawłaszczenia przedmiotów i przestrzeni odkrywa, że to jego rodzic jest tym, kto panuje nad nimi. To odkrycie owocuje przekonaniem, że atak na przynależne dorosłemu rzeczy jest w rzeczy samej atakiem na niego samego, a to powinno prowadzić do wycofania swojego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Zawłaszczenie

  Rozbudzenie pragnień związane jest ze zmianą pozycji, jaką dziecko zajmuje w swoim środowisku fizycznym i społecznym. W związku z jednej strony z umiejętnością kontroli i wykonywania czynności samoobsługowych, jakie opanowało w okresie wczesnego dzieciństwa, doskonalących się jeszcze bardziej w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Pragnienia, zazdrość i rywalizacja

  W wieku przedszkolnym wyraźny jest wzrost zainteresowania współzawodnictwem, obsta­wanie przy „swoim”, przyjemność zdobywania. Inicjatywa tego wieku przynosi ze sobą rywalizację z tymi, którzy wydają się lepsi. Ci właśnie i rzeczy, które do nich należą, stają się obiektami szczególnej zazdrości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju

  Wiek przedszkolny to faza największej ruchliwości i to zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej czy spo­łecz­nej. Dziecko jak „nakręcone” nęka swoje otoczenie wypełniając wszelkie moż­liwe przestrzenie swoją osobą. Nie sposób go nie zauważyć, nie sposób o nim nie myśleć. To z pewnością faza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Inicjatywa

  Wiek przedszkolny to czas kształtowania się zdolności dziecka do przejawiania inicjatywy. Jeśli wszelkie „burze” towarzyszące rozwojowi w tym okresie przebiegną pomyślnie, dziecko będzie potrafiło realizować swoje pragnienia w sposób społecznie aprobowany i zgodny z kulturowymi wzorcami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Zabawa

  Przedszkolak wydaje się zatem coraz bardziej „osaczony”. Możliwość realizacji wewnętrznych impulsów, bardziej trwałych w tym wieku dzięki pamięci, ograniczają bowiem już nie tylko fizyczne właściwości otoczenia i wymagania rodziców, ale także własne sumienie. Rozwój mowy otwiera jednak przed nim po...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Sumienie

  O ile rodzice okazują dziecku wystarczającą cierpliwość w wyjaśnianiu istoty różnych ograniczeń zachowania i są wyrozumiali wobec niedoskonałości jego pamięci, z czasem dziecko w wieku przedszkolnym zaczyna samo przypominać sobie reguły zachowania w określonych sytuacjach. W ten sposób przestaje być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Pierwsze próby zrozumienia świata

  Gromadzenie doświadczeń dzięki pamięci, obok prób „zawładnięcia” innymi osobami umożliwia także podjęcie pierwszych prób zrozumienia różnych zjawisk. Ze względu na to, że pamięć przechowuje wyłącznie doświadczenia osoby, do której sama należy, ich pamięciowy obraz jest zwykle bardzo subiektywny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Nastawienia społeczne

  Rozwijająca się najintensywniej w wieku przedszkolnym pamięć umożliwia gromadzenie i dostęp do coraz większego zakresu informacji. Dzięki temu treści psychiczne przestają jedynie towarzyszyć różnym sytuacjom, w których dziecko bierze udział, jak to miało miejsce we wczesnym dzieciństwie, ale „żyją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 885

  praca w formacie txt

Do góry