Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Kształtowanie gotowości szkolnej

  W wieku około 6-7 lat dziecko wydaje się „(...) przygotowane na »wkroczenie w życie«, tyle że życie to jest najpierw życiem szkolnym, niezależnie od tego, czy szkołą jest obejście gospodarskie, dżungla czy szkolna klasa” (Erikson, 1997, s. 269). Sposób organizacji życia w klasie szkolnej stawia przed...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju

  Wiek szkolny to faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym. Za Eriksonem (1997) podkreśla ona w ten sposób, że w wieku 7-12 lat kształtują się podstawowe dla funkcjonowania w społeczeństwie kompetencje człowieka, jak na przykład stosunek do pracy czy umiejętność współdziałania w grupie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Realistyczna samoocena

  Jednym z najważniejszych efektów rozwojowych wieku szkolnego jest zdolność do samooceny. W efekcie uogólnienia przeżyć związanych z doświadczaniem sukcesów i porażek dochodzi do ukształtowania się stosunku do samego siebie, który od tego okresu w rozwoju zacznie być bardziej stabilny, względnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Potrzeba kompetencji i poczucie kompetencji

   

  Po okresie fantazjowania i zabawy, u dziecka w wieku szkolnym pojawia się potrzeba bycia kompetentnym. Dzieci chcą zajmować się czymś poważnym, podobnym do tego, co robią dorośli, a czynności, które wykonują chcą robić dobrze, a nawet perfekcyjnie.

  Nowym obszarem funkcjonowania dziecka, który może...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Od przestrzegania umów do autonomii moralnej

  Moralność w wieku szkolnym oparta jest na porozumieniu i współdziałaniu, na umowie uznanej za dobrą i obowiązującą dla wszystkich. Sprawiedliwość to sedno moralności ucznia. Pod koniec okresu szkolnego rozwój moralny ma szansę na wejście w nowy etap - moralność autonomiczną, opartą na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Bogate życie społeczne i uczenie się różnych ról

  Uczniowie uczą się i bawią wśród innych osób i razem z innymi. Wiek szkolny to faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym (Erikson, 1997). Pójście do szkoły stanowi ważny krok na drodze stopniowego rozluźniania więzów z rodzicami, ku samodzielności w życiu dorosłym. Wyraźne poszerza się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Postawa pracy i dążenie do realizacji ważnych celów

  W okresie przedszkolnym najważniejszą rozwojowo formą działalności była zabawa, natomiast u dziecka w wieku szkolnym zaczyna pojawiać się „postawa pracy” oznaczająca wytrwałość w wykonywaniu podjętego działania oraz troskę o wynik. Dziecko uczy się czerpać przyjemność z ukończenia zadania, lubi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności

  Dziecięca spontaniczność typowa dla okresu przedszkolnego oznaczała, iż wszystkie dziecięce przeżycia znajdowały wyraz w zewnętrznych zachowaniach. W wieku szkolnym dziecko zaczyna obejmować refleksją swoje przeżycia, analizuje je i dopiero w wyniku tej analizy podejmuje określone zachowanie. Zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny

  Mimo, iż portretowany człowiek w wieku od 6/7 do 10 lat wiekowo nie różni się wiele od dziecka przedszkolnego, to jednak jego odmienny sposób funkcjonowania, inne wymagania społeczne oraz nowa rola, jaką podejmuje – rola ucznia sprawiają, iż mówimy o kolejnym etapie rozwoju, nazywanym wiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - W kierunku przezwyciężenia zagrożeń

  Dwie związane ze sobą siły zdolne są powstrzymać niepohamowany rozwój inicjatywy dziecka. Są to miłość do opiekuna i prawo, które on stanowi. Dziecko zanurzając się w świat wyobraźni jest w stanie przypomnieć sobie samodzielnie wiele rzeczy ze świata realnego. Może przypomnieć sobie jednak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt

Do góry