Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Późna dorosłość: szanse rozwoju

  Ostatni okres życia trwający około 40 lat bywa określany jako późna dorosłość, wiek podeszły, wiek senioralny czy także jeszcze po prostu jako starość. Wydawałoby się, w porównaniu z okresem dzieciństwa i dorastania, iż jest to czas spokoju, stabilności, korzystania z osiągnięć poprzednich faz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: zagrożenia rozwoju

  Okres środkowej dorosłości przypada na wiek 30/35 do 60/65 lat i określany jest jako stadium życiodajności, generatywności i kreatywności (por. Erikson, 1997) zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. W swej stabilności i osadzeniu stadium to może być potencjalnie źródłem szeregu zasobów, wśród...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Akceptacja i dostosowanie się do zmian

  Charakterystyczną dla okresu środkowej dorosłości jest zmiana perspektywy ujmowania zdarzeń, rosnąca świadomość upływającego czasu, którego coraz więcej jest za nami niż przed. Zmiany psychosomatyczne związane z upływającym czasem (ubytek sił, niektórych sprawności, menopauza) można albo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Zmiana w relacjach z własnymi dziećmi i rodzicami

  Nie do przecenienia jest funkcja tego okresu, jako ogniwa łączącego pokolenia, osoby z tej fazy z jednej strony wychowują młodsze pokolenie, z drugiej przejmują opiekę i dostarczają wsparcia starzejącym się rodzicom. Współcześnie występuje duże zróżnicowanie etapów życia rodzinnego wśród osób w tym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas pełni życia

  Okres środkowej dorosłości to czas korzystania z tego, co się osiągnęło wcześniej, gdy aspiracje i nadzieje realizują się i owocują (Miś, 2000). Jest to czas szczytowych osiągnięć w karierze zawodowej, co związane jest z zakresem posiadanej wiedzy, władzy i autorytetem, statusem materialnym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas dawania, czas generatywności

  Zadania rozwojowe przypadające na okres środkowej dorosłości można podzielić na dwie grupy - jedna z nich związana jest z odpowiedzialnością za losy innych: własnych dzieci, uczniów, współpracowników, podwładnych, zaś druga - z dbaniem o rozwój osobisty i zawodowy, kierowaniem tym rozwojem, braniem za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju

  Środkowa dorosłość to jeden z najdłuższych okresów w życiu człowieka, rozciągający się od 35 do 60 roku życia. Po zadebiutowaniu w dorosłych rolach, co miało miejsce w okresie wczesnej dorosłości teraz przychodzi czas na wypełnianie tych ról z wprawą i swobodą dojrzałego aktora. Zatem po okresie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Redefinicja dorosłości

  Samotność, brak intymnej relacji z parterem i nieciekawa lub zbyt wymagająca praca niosą ze sobą jednak „małą stabilizację”. Sztywne przywiązanie do raz podjętych zadań i ról również określa tutaj pewien obszar ryzyka rozwojowego. Na drugim etapie dorosłości, bowiem, Levinson umiejscawia czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Pseudointymność i izolacja

  Według Eriksona głównym zadaniem młodego dorosłego jest ustanowienie intymnej relacji, zarówno z związku partnerskim, jak i z kręgiem bliskich przyjaciół. Osoby, które nie są w stanie takiego związku zbudować, cierpią na lęk przed utratą tożsamości, która jest warunkiem zawiązania takich relacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

  W okresie wczesnej dorosłości człowiek osiąga maksimum swoich sił fizycznych; poziom energii, jakim dysponuje, i jaki jest w stanie zmobilizować, jest teraz najwyższy. To daje młodemu człowiekowi możliwość uporania się z mnogością zadań i wyzwań, jakie przed nim stoją, i jakim musi sprostać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt

Do góry