Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Papieże niemieccy

  Henryk III, król niemiecki (1039-1056), był niewątpliwie najbardziej religijnym monarchą tego okresu,ale też najbardziej przejęty ideą władcy - pomazańca Bożego, odpowiedzialnego za cesarstwo i Kościół.Jego przekonanie o słuszności tej idei umacniała słabość papiestwa. Henryk dokonywał desygnacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka schizma

  Wstępem do niej była sprawa Ormian, gdy Armenia popadła w zależność polityczną od Bizancjum.Patriarcha chciał im narzucić jednolity obrządek i bizantyjskie zwyczaje kościelne. Zakazał używania doMszy świętej przaśnego chleba, uznając go za heretycką nowość. Ormianie powoływali się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEON IX — CERULARIUSZ

  Przełomowy dla tego okresu pontyfikat Leona IX przyniósł niespodziewanie rozłam między Kościołemna Wschodzie i Zachodzie. Najmniej było w tym bezpośredniej winy papieża. Za sprawców rozłamunależy uważać patriarchę konstantynopolitańskiego, Cerulariusza, i kardynała legata, Humberta z SilvaCandida. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Athos i mnisi

  Cesarz Konstantym IX ogłosił (1045) Athos górą świętą, na której nie było wolno przebywać kobietom.Usankcjonował w ten sposób ponad stuletnią tradycję tego największego i najwybitniejszego ośrodkażycia monastycznego w Kościele Wschodnim. Jego zakonna historia zaczyna się w połowie IX wieku,gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Leona IX

  Papież okazał ducha reformy już od momentu desygnacji przez cesarza na Stolicę Apostolską. Oznajmiłwówczas, że przyjmie papieską godność, jeżeli Rzymianie jednomyślnie go wybiorą. Nowością było to,że podkreślił wobec Henryka III niewystarczalność desygnacji i konieczność wyboru.

  Do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

  Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).Kierują nią papieże, których władza ulega szybkiemu wzrostowi centralizacji. Zachód po wielkiejschizmie wschodniej tworzy zwartą jedność kościelną i pogłębia swą jedność kulturalną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody reformatorskie

  Zwoływał je Leon IX corocznie w Rzymie jako kontynuację rzymskich synodów wielkopostnych, alebrał również udział w synodach poza swą stolicą papieską, w 1049 roku - w Pawii, Reims i Moguncji, w1050 roku - w Siponto, Salerno i Vercelli, w 1053 roku - w Mantui i Bari.

  Na synodach zajmowano się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE REFORMATORZY

  Reforma Kościoła w XI wieku osiągnęła swój szczytowy punkt za Grzegorza VII (1073-1085), stąd jejnazwa. Zrodzona z potrzeb Kościoła i z ducha kongregacji kluniackiej ma wyraźnie dwa etapy swegorozwoju: pierwszy, od 1046 roku do 1087 roku, i drugi, od 1087 roku do 1124 roku.

  W pierwszym etapie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy Berengariusza

  Leon IX zajmował się na kilku synodach błędną nauką Berengariusza (ok. 1000-1088), nauczyciela irektora szkoły świętego Marcina w Tours, archidiakona w Angers. Teolog ten, którego nauka znana jest zzachowanych 23 listów i traktatu De sacra coena, powoływał się na świętego Augustyna w uzasadnianiuswego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameduli

  W Italii, na początku X wieku nie brakowało klasztorów żywotnych, dokonujących reformy swego wewnętrznegożycia, jak Monte Cassino, Subiaco, Farfa, Cava, czy rzymski klasztor na Awentynie i klasztoryw Kalabrii pod wpływem świętego Nila. Ich cechą znamienną było to, że zachowały tradycyjny modelżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt

Do góry