Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Historyczna zmiana podejścia psychologów do problematyki rozwoju

  Początkowo psychologia rozwojowa była traktowana jako nauka o postępach zachodzących w sferze psychiki i zachowania dzieci i młodzieży. Była to więc nauka o korzystnych zmianach zachodzących do około 25 roku życia. Ostatnim okresem rozwojowym, jaki uwzględniano, był wiek młodzieńczy.

  Chociaż już...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość wczesnych relacji z opiekunem a dalszy rozwój

  Zgodnie z teorią Bowlby’ego „w trakcie zdrowego rozwoju zachowanie przywiązaniowe prowadzi do rozwoju więzi uczuciowych lub przywiązań, początkowo pomiędzy dzieckiem a rodzicem a później pomiędzy dorosłym a dorosłym. Formy zachowań i więzi, do których to prowadzi, są obecne i aktywne w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /7 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny rozwój emocjonalny

  Bowlby (1980) twierdził, że „podczas formowania się, utrzymywania i odnawiania związków przywiązaniowych powstaje wiele najbardziej intensywnych emocji (...), które są odbiciem stanu więzi uczuciowych jednostki”. Dlatego też utrzymywał, że psychologia i psychopatologia emocji dotyczy w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /6 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne więzi społeczne - Wzorce przywiązania

  W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, w Ugandzie, M. Ainsworth prowadziła badania (obserwacje w warunkach naturalnych), dotyczące rozwoju przywiązania. Były one głównie skoncentrowane na określeniu momentu, w którym możliwym staje się zaobserwowanie wybiórczości zachowań przywiązaniowych i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne więzi społeczne - Fazy formowania się przywiązania

  Przywiązanie kształtuje się do trzeciego roku życia na bazie relacji z matką (bądź główną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem), przechodząc kolejne fazy rozwoju. Pierwsze trzy fazy przebiegają w pierwszym roku życia dziecka, a ostatnia rozpoczyna się około trzeciego roku życia. W fazie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne więzi społeczne

  W swojej pracy na temat zdrowia psychicznego dzieci w odniesieniu do opieki macierzyńskiej Bowlby stwierdził że, „osiągnięcie zdrowia psychicznego wymaga aby niemowlę i małe dziecko doświadczyło ciepłej, intymnej i nieprzerwanej relacji z matką (lub jej stałym substytutem” (Bowlby, 1951, s.13, za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka

  Jakość wczesnych więzi uczuciowych dziecka i ich konsekwencje dla późniejszego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego to problem ważny dla rozumienia różnorodnych nieprawidłowości występujących w zachowaniu dzieci i adolescentów. W chwili obecnej coraz większym problemem społecznym stają się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w okresie życia dorosłego

  Przywiązanie u osób dorosłych można określić jako stałą tendencję danej jednostki do szukania i utrzymywania bliskości i kontaktu z inną konkretną jed-nostką lub kilkoma innymi konkretnymi jednostkami,  które są dla niej źródłem subiektywnego poczucia bezpieczeństwa.

  Każda osoba dorosła...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w okresie adolescencji

  Wiek dorastania jest dla rozwoju przywiązania, podobnie jak dla wielu in-nych aspektów funkcjonowania psychospołecznego jednostki, okresem przej-ściowym. Na początku tego okresu młodzi ludzie podejmują ogromne starania, aby stać się mniej zależnymi od opieki ze strony rodziców – swoich głównych postaci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - Przywiązanie w dzieciństwie

  Rozwój przywiązania w dzieciństwie odbywa się w ścisłym związku ze zmianami i nabywaniem przez dziecko nowych kompetencji w dziedzinie rozwo-ju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. J. Bowlby wyróż-nił tylko cztery fazy rozwoju przywiązania, które umiejscowił w pierwszych trzech latach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /11 953

  praca w formacie txt

Do góry