Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia przywiązania

        W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia - ICD-10 (WHO, 1992) zaburzenia przywiązania zalicza się do większej kategorii zaburzeń emocjonalnych wczesnego dzieciństwa. Zaburzenia te pojawiają się po raz pierwszy zwykle w dzieciństwie, często utrzymują się jeszcze w okresie młodzieńczym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /5 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przywiązania

  Psychologowie zajmujący się badaniem przywiązania są zgodni co do słuszności stosowania metody opracowanej przez Ainsworth. Procedura Obcej Sytuacji została po raz pierwszy opisana przez Ainsworth już w 1969 roku w toku badań podłużnych nad przywiązaniem (Ainsworth, Witting, 1969), stając się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /7 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geny a cechy

  NIE DZIEDZICZYMY CECH.

  My dziedziczymy pewne predyspozycje. To jest jak dziedziczenie pewnego “szkieletu". A jakie

  będą treści to zależy od oddziaływania środowiska.

  My możemy dziedziczyć typ układu nerwowego. Określamy go za pomocą 2 procesów:

  hamowanie i pobudzanie. Mogą być takie 3 sytuacje:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekazywanie materiału genetycznego

  Podstawy naukowe koncepcji przekazywania substancji dziedzicznych powstały już w pał. XIX w każda komórka organizmu ma bardzo złożoną budowę i wymaga bardzo dokładnych informacji o swoim rozwoju aż do osiągnięcia postaci końcowej. Ponieważ organizm człowieka składa się z ogromnej liczby komórek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /4 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju człowieka

  Wszystkie możliwe do zaobserwowania właściwości organizmu powstają w wyniku współdziałania informacji zawartych w genach (odziedziczonych po naszych przodkach) i środowisku.

  Ze środowiska organizm czerpie budulec i energię.

  Każdy organizm dzięki przemianom chemicznym (metabolizm) przetwarza pokarmy na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria rozwoju psychospołecznego opracowana przez ERIKSONA

  Erik ERIKSON (1902 – 1994) w swej pracy Dzieciństwo i społeczeństwo opublikowanej na początku lat pięćdziesiątych, (1950; 1 wydanie polskie - 1997), przedstawił pogląd, że życie człowieka to seria kryzysów. Zaczynają się w niemowlęctwie i ujawniają się aż do starości. Dla każdego z tych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria rozwoju sądów moralnych opracowana przez KOHLBERGA

  Amerykański psycholog żyjący w latach 1927-1987 Lawrence KOHLBERG [czytaj: Lorens Kolberg, polskie odpowiedniki imienia Lawrence to Laurenty bądź Wawrzyniec) chciał sprawdzić, czy u starszych dzieci zachodzą jakieś zmiany w ich sądach moralnych.

  W latach 1955-1956 przeprowadzał rozmowy z 72 chłopcami z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria rozwoju sądów moralnych opracowana przez PIAGETA

  Szwajcarski psycholog Jean PIAGET [przybliżona wymowa: Żan Piaże](1896 – 1980) w wydanej w roku 1932 książce pt. "Le jugement moral chez l'enfant" (Sąd moralny u dziecka –polskie wydanie z roku 1967 nosiło tytuł: Rozwój ocen moralnych dziecka) rozróżnił dwie zasadnicze fazy rozwoju sądów moralnych u...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zadań rozwojowych opracowana przez HAVIGHURSTA

  Robert James HAVIGHURST [wymowa: Hewikherst] (1900 – 1991) sformułował ideę, że jednostka rozwija się pod naciskiem oczekiwań społecznych. Oczekiwania społeczne stanowią kryterium oceny, czy człowiek radzi sobie w życiu czy nie. Poszczególne składniki oczekiwań społecznych dotyczących osób w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Periodyzacja rozwoju oraz sfery rozwoju

  W najnowszym polskim podręczniku psychologii rozwojowej (Harwas-Napierała i Trempała, 2000) wyróżniono następujące okresy rozwojowe:

  a. Okres prenatalny, trwający od zapłodnienia do urodzenia się

  b. Wczesne dzieciństwo, trwające od urodzenia się do ukończenia 3 lat

  (tradycyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 287

  praca w formacie txt

Do góry