Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ społeczny

  (social, S) -  Człowiek lubiący prace z ludźmi - pomaganie im, informowanie ich, uświadamianie, kształcenie, rozwijanie i leczenie - lub posiada dobrze rozwinięte zdolności werbalne; największe pole do popisu daje mu psychologia kliniczna, edukacja, służba zagraniczna, praca socjalna bądź urzędnicza.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ artystyczny

  (artistic, A) - Człowiek o zdolnościach artystycznych, intuicyjnych lub innowacyjnych, nie lubi prac rutynowych i uporządkowanych, ceni sytuacje nieokreślone, wymagające wyobraźni, kreatywności i wyrażania uczuć i emocji; jego sfera działania to sztuka, muzyka, dramaturgia, reklama, architektura wnętrz.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ badawczy

  (investigative, I) - Człowiek lubiący obserwować, eksplorować, analizować, diagnozować, oceniać i rozwiązywać problemy, zdecydowanie woli liczby od ludzi; najlepsze wyniki osiąga na polu biologii, matematyki, oceanografii, inżynierii, geologii i stomatologii.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ realistyczny

  (realistic, R) - Człowiek lubiący wysiłek fizyczny bądź posiadający zdolności manualne; preferuje pracę z przedmiotami, maszynami, narzędziami, roślinami i zwierzętami, chętnie przebywa na świeżym powietrzu. Najprawdopodobniej osiągnie sukces w leśnictwie, rolnictwie, architekturze, stolarstwie lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludzie – społeczny potencjał organizacji

  Modyfikacji ulega model zarządzania i kierowania ludźmi. Narzucana przez rynek konieczność stałego zwiększania jakości i niezbędna do tego innowacyjność zależy w ogromnej mierze od ludzi w organizacji. Najważniejszy staje się człowiek wnoszący do danej organizacji nie tylko nabyte kwalifikacje, ale...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postindustrialny model zarządzania

  Zewnętrzne trendy występujące w otoczeniu organizacji wpływają na ich wewnętrzną ewolucję. Zmiany, których symptomy możemy już dziś obserwować dotyczą między innymi struktur organizacyjnych, kultury organizacji, roli potencjału ludzkiego oraz właśnie modelu przywództwa. Powstaje w ten sposób nowa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w otoczeniu współczesnych organizacji

  Obecna transformacja cywilizacyjna różni się od innych epok swoim globalnym charakterem. Procesy ekonomiczne, społeczne, kulturowe, szanse rozwoju oraz zagrożenia mają dzisiaj charakter globalny. Widać to szczególnie w procesie przekształcenia charakteru gospodarki, od gospodarki narodowej do globalnej.

  We...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Inteligencja emocjonalna

  Owe elastyczność i otwartość są elementami składowymi Inteligencji Emocjonalnej. Twórca koncepcji IE – Daniel Goleman twierdzi, ze jest ona umiejętnością wyuczalną – podaje nawet szereg technik jej stymulacji i rozwoju, do których punktem wyjścia jest model samorozwoju Richarda Boyatzisa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

  Z wiedzy na temat zarządzania wynika, że w zależności od rodzaju zadań (proste – złożone), etapu rozwoju zespołu, czasu posiadanego na interwencję i realizację zadań, stopnia kompetencji, samodzielności, odpowiedzialności i dojrzałości zespołu, sytuacji zewnętrznej (stabilność – awaria) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

  Jak się mają nasze zdolności do preferowanego stylu kierowania? – Okazuje się, że odgrywają one znaczącą rolę w tym względzie. – Jeśli moim zasobem jest kreatywność i wizyjność, to preferowanym stylem przywódczym będzie Wizjoner, który potrafi pociągnąć ludzi do realizacji wspólnej wizji. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt

Do góry