Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII

  Znana powszechnie walka papieża z Henrykiem IV zasłania niekiedy inne, ważne dziedziny działalności Grzegorza VII. Obejmował nią, jak żaden z poprzedników, Kościół we wszystkich państwach, nie wyłączająccesarstwa wschodniego. Czynił to przez legatów, bądź przez korespondencję. Uwzględniał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Czechach, na Węgrzech i w Chorwacji

  Czesi uznawali bez przerwy od 950 roku zwierzchnictwo cesarskie, zepsuły się więc dobre stosunki księciaWratysława z papiestwem, gdy doszło do otwartego konfliktu Grzegorza VII z Henrykiem IV. Wcześniejjednak wznowił Wratysław płacenie czynszu Stolicy Apostolskiej, ustanowionego już za papieża Mikołaja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W cesarstwie

  Królem Niemiec i Lombardii, niekoronowanym jeszcze na cesarza, był Henryk IV. Uzyskał tron, gdymiał 3 lata, uznany za pełnoletniego (1065), gdy miał 15 lat, chciał rządzić według systemu ojca, HenrykaIII, którego stracił w 6 roku życia. Chociaż był bardzo uzdolniony i wykształcony, nie posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Polsce i na Rusi

  Węzłowym problemem polityki Bolesława Śmiałego (1058-1079) był stosunek do cesarstwa. Książępolski uznawał oficjalnie jego zwierzchnictwo, ale popierał obóz antycesarski, a na Węgrzech pomagałGejzie i jego bratu Władysławowi, którego w 1077 roku wprowadził na tron. Na płaszczyźnie tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander II i pataria

  Początki pontyfikatu poświęcił papież na uzyskanie uznania w Niemczech i usunięcie antypapieża zRzymu. Zmiana polityki na dworze cesarskim spowodowała wyznaczenie na sejmie augsburskim (1062)komisji wysłanej do Italii w celu zbadania na miejscu sprawy dwóch papieży. Aleksander II wrócił już doRzymu pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór papieża

  Po śmierci Leona IX (19.04.1054) prowadzono z Rzymu długie pertraktacje o wybór jego następcy z cesarzemHenrykiem III, który po roku przeprowadził uznanie swego kandydata, cesarskiego kanclerzaGebharda z Eichstättu. Objął on Stolicę Apostolską (13.04.055) jako Wiktor II i przez dwa lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie normandzkie

  Leon IX dążył do umocnienia Państwa Kościelnego i rozszerzenia go na południową Italię, napotkał jednakw Normanach na przeszkodę. Od 1026 roku Normanowie z Normandii najmowali się na służbę książątNeapolu, Benewentu i Kapui, ale dążyli do przejęcia władzy, tworzenia własnych hrabstw i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże tuskulańscy

  Do działalności reformatorskiej w X wieku włączyły się synody we Francji, Niemczech i Italii. Były tojednak zjawiska sporadyczne i nie wystarczające. Większą aktywność miały one w Niemczech za HenrykaII (1002-1024), monarchy pobożnego, ale zapatrzonego w średniowieczny ideał teokratycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sojusz z Normanami

  Mikołaj II, nie czując się pewnym w Rzymie z powodu przebywającego w pobliżu antypapieża BenedyktaX, którego popierał margrabia z Galeria, szukał pomocy u Godfryda Lotaryńskiego, a gdy jej nieuzyskał, zwrócił się do książąt normandzkich w południowej Italii.

  Na spotkaniu (1059) z Ryszardom z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wschodni i Cerulariusz

  W Kościele Wschodnim autorytet i władza patriarchy stale wzrastała, co wydaje się absurdalne w okresie,w którym rozwinął się absolutyzm cesarza bizantyjskiego. A jednak tak było, bo cesarz jako laikmógł być jedynie opiekunem Kościoła, a nie jego głową, choć decydował o osobie patriarchy. Cesarzmógł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 601

  praca w formacie txt

Do góry