Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji

  Twórcy pierwszego testu inteligencji (A. Binet i T. Simon – 1905) traktowali inteligencję jako rozwijającą się z wiekiem. Zadania w ich teście dobrane były tak, by potrafiły się z nimi uporać dzieci o przeciętnym poziomie intelektualnym dla określonych przedziałów wiekowych, opartych po prostu na tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implikacje badań nad nieświadomością dla samoopisowych metod badania osobowości

  Jeśli ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jak funkcjonują i co przeżywają to nie można polegać na ich relacjach

  Badacze obydwu orientacji zgadzają się, że motywacje i mechanizmy obronne zniekształcają samoopisy i zmniejszają ich wiarygodność.

  Murray zauważył, ze samopisy i testy projekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieświadomość poznawcza

  Procesy poznawcze mogą być:

  - automatyczne - poza kontrolą i świadomością, zazwyczaj nieintencjonalne, mimowolne,

  szybkie i skuteczne

  Nieświadomość poznawcza obejmuje znaczna część życia psychiczne, wpływa na:

  pamięć i spostrzeganie (Jacoby)

  uczucia i postawy wobec innych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieświadomość dynamiczna - ujęcie psychoanalityczne

  Życie psychiczne człowieka można ujmować w kategoriach zależności od stopnia uświadamiania sobie wydarzeń.

  - świadomość - odnosi się do zjawisk, które cały czas sobie uświadamiamy

  - przedświadomość - zdarzenia, które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia, jeśli się na nich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady procesów nieświadomych

  Spostrzeganie podprogowe - są dowody na podprogowe spostrzeganie obrazów i rejestrowanie dźwięków (słuchanie dychotomiczne) Przekazy podprogowe nie są w stanie nakłonić nas do czegoś, czego zwykle nie robimy ("kup Coca-Colę") lub zmienić nasze dotychczasowe nawyki.

  Pamięć ukryta -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest nieświadomość

  Nieświadomość - treści i procesy niedostępne świadomości, ale mające potencjalny wpływ na funkcjonowanie psychiki, w jej skład wchodzą m.in. myśli i uczucia.

  Badacze mają skrajne poglądy na nieświadomość:

  - Freud - nieświadomość nami kieruje

  - Bandura - nieświadomość istnieje, ale ma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy społeczno poznawcze w psychopatologii

  Twórcą tego modelu jest Dodge. Twierdzi on, że zachowanie człowieka w danej sytuacji jest skutkiem sekwencji kolejnych operacji poznawczych, czyli etapów przetwarzania informacji.

  kodowanie bodźca – zwrócenie uwagi na określony rodzaj informacji

  tworzenie reprezentacji mentalnej – elementy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznawcza teoria Becka

  Zdaniem Becka zaburzenia psychiczne są wynikiem wypracowania negatywnych schematów Ja i innych, automatycznych myśli i dysfunkcjonalnych założeń. Jego model obejmuje trzy schematy negatywne znane jako poznawcza triada depresyjna. Są to przekonania dotyczące:

  Ja - (np. przekonanie ze jest się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje społeczno - behawioralne

  Podejście poznawcze w zaburzeniach osobowości:

  atrybucje

  schematy

  schematy Ja

  dysfunkcjonalne myśli

  irracjonalne przekonania

  Podstawą jest pogląd, że u podłoża wszystkich zaburzeń leżą struktury i procesy poznawcze i to je trzeba zmienić aby pacjenta wyleczyć.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis, interpretacja i przeciwdziałanie

  Jeśli chodzi o opis, psychoanaliza oraz teoria relacji z obiektem pozwalają doskonale scharakteryzować kontekst zachowania (odczucia na własny temat, problemy w pracy w związki itp.) i historie rozwoju problemu. Model ten również tłumaczy przyczyny kłopotów (np. załamanie się poczucia własnej wartości)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry