Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya

  Murray uważa, że bardzo istotna jest przeszłość, w efekcie kluczowe znaczenie przy omawianiu rozwoju osobowości mają kompleksy niemowlęce,. Są to pozostałości wczesnych zdarzeń, niemowlęcych doświadczeń, które mają rozległy wpływ na późniejsze życie. Zakłada się, że wszyscy ludzie mają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamiczne elementy osobowości – potrzeby, presje, wartości w teorii Murraya

  Podstawowe pojęcia to: potrzeba, presja, temat, integrat potrzeby i wektor wartości.

  Potrzeba wg Murraya to konstrukt hipotetyczny, który reprezentuje siłę występującą w określonej okolicy mózgu. Jest to siła o nieznanej naturze fizykochemicznej. Siła ta organizuje zachowanie: percepcję, apercepcję...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura osobowości w interpretacji Murraya (np. przebiegi, serie, instytucje osobowości)

  Na poglądy Murraya dotyczące struktury osobowości silny wpływ wywarła teoria psychoanalityczna lecz różni się ona pod wieloma względami od ortodoksyjnego stanowiska Freuda. M. raczej wystrzega się stosowania słowa „struktura”. Uważa, że osobowość jest zwykle w stanie płynnym. Jednak M. wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /4 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personologia H. Murraya – generalne założenia

  Teoria ta koncentruje się na jednostkach (człowieku) w całej ich złożoności. Personologia to nauka o całej osobie. M. podkreśla stale organiczny, całościowy charakter zachowania, wskazując iż pojedynczego fragmentu zachowania nie można zrozumieć w oderwaniu od reszty funkcjonującej osoby. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa – podst. założenia i rodzaje potrzeb

  Maslow podkreślał, że wrodzone skłonności człowieka są dobre lub naturalne, a nie złe, dlatego korzystne i prowadzące do rozwoju jest wszystko to, co realizuje jego wew. naturę natomiast niekorzystne to co naturę tę frustruje, hamuje lub neguje. Teoria sformułowana przez niego dotyczy motywacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  P. Lecky – podstawowe elementy organizacji i mechanizmy rozwoju człowieka

  Osobowość to organizacja wzajemnie ze sobą powiązanych wartości. Zachowanie człowieka zmierza do integracji, do zharmonizowania. Celem życia, działania człowieka jest integracja wartości na coraz wyższym etapie rozwoju. Harmonijność oznacza stan uporządkowania zgodny z zasadą naturalnego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw mechanizmy i cele rozwoju osób w interpretacji teorii organizmicznych

  Aby zrozumieć rozwój człowieka należy zrozumieć ukierunkowanie jednostki na autonomię lub homonomię. Autonomia jest wtedy gdy człowiek jest ukierunkowany na siebie a homonomia gdy na środowisko. Gdy jedna z tych tendencji jest realizowana to mówimy o rozwoju jednostki. Tendencje te to jedna całość...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura biosfery w interpretacji A. Angyal’a

  W przeciwieństwie do Goldsteina uważał, że nie można oddzielić organizmu od środowiska, ponieważ przenikają się one nawzajem. Biosfera to całość, system, zbudowana z holistycznych jednostek. W tej biosferze jako w swoistej całości dają się wyróżnić dwa bieguny, ale żaden nie ma znaczenia bez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i dynamika osób w interpretacji K. Goldsteina

  Struktura osobowości

  Organizm jest całością i składa się z części bardzo silnie ze sobą połączonych. Gdy następuje izolacja części to mamy do czynienia z chorobą (np.: w stanie strachu). Każdy proces jest wynikiem działania całego organizmu. Kiedy dana część zaczyna dominować staje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie organizmiczne

  Prekursorzy tych teorii chcieli zlikwidować dualizm. Jackson: najstarsze struktury naturalne są najbardziej trwałe, najmłodsze: kora mózgowa jest najbardziej narażona na zniekształcenia i zaburzenia. Ujmował on człowieka całościowo. Innymi założycielami tych teorii byli: fizjolog C. Bernard i filozof...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt

Do góry