Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Idealizm metafizyczny

  Metafizyczny idealizm subiektywny nie uznaje przyrody cielesnej, a zwłaszcza ciał, za coś, co istnieje w sensie dosłownym. Istnienie ciał ma inny sens, mianowicie orzekając o ich istnienie możemy to słusznie czynić tylko o tyle o ile te twierdzenia sprowadzają się do stwierdzenia, że jakiś podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm subiektywny

  Nie stosuje rozróżnienia między bytem rzeczywistym, a fikcją sprowadzają wszystko do zespołu wrażeń psychicznych albo konstrukcji poznającego podmiotu. Traktuje świat dany w doświadczeniu za konstrukcję umysłu. Berkley przyjmował, że Bóg postrzega tylko świat materialny, a ten świat materialny to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka lub ontologia

  Ontologia dział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości.

  Zadania ontologii etymologicznie ontologia jest nauką o tym, co jest, a jej twierdzenia odnoszą się do czegokolwiek. Zgodnie z etymologia ontologia miała być nauką najogólniejszą, której twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa rozumienia pojęcia transcendencji

  Chodzi tutaj o to, czy przedmiot poznający może w akcie poznania wyjść poza siebie, czy może przekroczyć swe własne granice. Z łac. transcendere - przekroczyć określono zagadnieniem transcendencji, a przedmioty leżące poza granicami poznania przedm. transcendentnymi. Pytając o to, czy podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizm i irracjonalizm

  Racjonalizm głosił kult poznania rozumowego, przeciwstawiając się antyracjonalizmowi, kult poznania zdobytego w drodze poznania – przeciwstawiając się poznaniu nadprzyrodzonemu, głosi kult intelektu, odmawiając siły poznawczej uczuciu. Hasło racjonalizmu nie zostało bodaj nigdy we właściwy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota poznania apriorycznego według fenomenologów

  Szczegółowe poznania apriorycznego poświęcają poznaniu apriorycznemu zwolennicy głośnego współczesnego kierunku, zwanego fenomenologią twórcą był f. Niemiecki Edmund Hussrel. Myśliciel ten przyjmuje hasło równo brzmiące z hasłem empiryzmu, które wychodząc poza wiedzę czysto słowną, polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia prawdy

  Klasyczna definicja prawdy brzmi, że prawda to zgodność myśli z rzeczywistością. Zgodność ta ma nie polega jednak na tym, że owa myśl jest identyczna z rzeczywistością. Myśl ma inną jakość, może być interpretowana jako podobizna rodzaj obrazu rzeczywistości. Powstaje, więc problem jak myśl...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne zagadnienia teorii poznania

  Będą to: epistemologia lub też gnozeologia. Epistemologia dzieli się na krytykę poznania (odpowiada za to, w jaki sposób poznajemy) lub teorię poznania (poddaje analizie rezultaty naszego poznania)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy filozofii

  Rozróżnienia poszczególnych działów filozofii dokonano już w IV wieku. Był to podział na:

  I. Naukę o bycie - metafizyka, antologia;

  II. Naukę o poznaniu – epistemologia, gnozeologia;

  III. Nauka o wartościach – etyka i aksjologia;

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna

  Zajmuje się badaniem oddziaływań społecznych albo wywieraniem wpływów międzyludzkich; bada interakcje międzyludzkie i podstawy psychologiczne; bada zachowania społeczne; jest to dyscyplina zajmująca się badaniem zachowań ludzkich w sytuacjach społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry