Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Platońska teoria poznania

  Twierdził, że wiedza prawdziwa jest niezależna od treści doświadczenia. Uzyskuje ją w pełni dusza każdego z nas po śmierci. Śmierć, czyli rozdzielenie duszy i ciała, pozwala wrócić duszy do prawdziwej rzeczywistości, którą jest świat idei. Idee są wieczne, niezmienne, niematerialne, doskonałe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelesowska teoria bytu

  Arystoteles odrzucał Platońską teorię bytu, czyli koncepcję świata materii i idei. Założył, że byt jest jednostkowy, a wiedza jest wiedzą ogólną. Świat postrzegany zmysłowo jest jednorodnym światem poznanym, składa się z dużej liczby pojedynczych elementów. Strefa niedostępna dla doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie systemy filozofii nowożytnej

  Filozofia nowożytna rozpoczyna się od Kartezjusza we Francji, a w Anglii od F. Bacona. Utrzymywano, że w średniowieczu nie istniało nic takiego, co zasługiwałoby na miano prawdziwej filozofii. W średniowieczu stopniowo dokonywał się proces emancypacji filozofii, jako odrębnej dyscypliny studiów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Kartezjusz

  Zwany ojcem filozofii nowożytnej, głosił racjonalizm zaufanie do rozumu, odrzucał powszechnie obowiązujące prawdy. Słowa zaciemniają obraz rzeczywistości – to, co prawdziwe jest w naszym umyśle (niczego nie dowiemy się poprzez język – liczy się akt twórczej intuicji). Zwalczał scholastykę twierdząc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Leibniz

  Filozof niemiecki tworzył w języku rodzimym. Odrzucał empiryzm, głosił racjonalizm, teorię bytu. Zakładał jedność jednak uważał, że jest ona substancją duchową. Wszystkie obiekty fizyczne zbudowane są z jednorodnej substancji, która składa się z niepodzielnych punktów metafizycznych zwanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o zagadnienia (uniwersalia) i współczesna wersja tego sporu

  To spór o charakter rzeczywistości, a uniwersalia to po łacinie przedmioty ogólne, Arystoteles podobnie jak Platon przyznaje uniwersaliom byt rzeczywisty i samoistny. Arystoteles uniwersalia traktował jako formy rzeczy integralnie z rzeczą związane. Stał on zatem na stanowisku umiarkowanego realizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie przedmiotów idealnych

  Związane jest to ze sporem między apriorystami i empirystami o własne metody poznania tj. empiryczną i aprioryczną. Apriorystą był Platon, który sądził, że tylko poznanie rozumowe prowadzi do poznania tego, co istnieje naprawdę. Jeżeli poznanie rozumowe zaznajamia nas z prawdziwą rzeczywistością, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Dialektyka Marksa

  Twierdził zgodnie z Heglem, że procesy oraz wszelkie zmiany odbywają się w przyrodzie wedle praw dialektyki. Przyjmuje prawa dialektyki, bo za tymi prawami opowiada się doświadczenie. Marks był materialistą – uważał przyrodę cielesną za najprawdziwszą z wszystkich rzeczywistości. Nie uznawał innego...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyka Hegla

  Przyroda jest tylko fenomenem świata ducha obiektywnego, to prawa rządzące przyrodą są odbiciem praw rządzących światem ducha obiektywnego, gdzie rządzą prawa logiki. Zatem w prawach przyrody muszą odzwierciedlać się prawa logiki tj. prawa dialektyki. Prawa ustalają pewną hierarchię wśród pojęć –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm obiektywny

  Uznaje świat dany w doświadczeniu i to zarówno materialny, jak i psychiczny, a więc całą przyrodę cielesną i duchową za korelat tworu zwanego duchem obiektywnym. Zasadnicza teza głosi, że przyroda, to ogół przedmiotów tylko intencjonalnych, stwierdzonych w sądach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry