Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest tzw. „Mit jaskini”

  „Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini. Obrazuje ona stan umysłu tych, dla których wiedzą wydaje się to, co w istocie jest niewiedzą. Obrazuje ograniczenie poznania, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznanie idei wg Platona

  Poznania pochodzącego od zmysłów nie cenił, a nawet nie uważał za wiedzę, lecz jedynie „mniemanie”, ponieważ postrzeganie zmysłowe jest zmienne i niepewne, bo jego przedmiot - przyroda - jest zmienny i złożony. Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał idealizm Platona w teorii bytu

  Pojęcia zawierają wiedzę pewną i bezwzględną, ponieważ są stałe i proste. Są one odwzorowaniem idei, które charakteryzują się stałością, niepodzielnością, niezmiennością - są wieczne, niematerialne, ale istniejące obiektywnie, stanowią złożoną strukturę hierarchiczną, z ideą dobra -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij istotę metody Sokratesa

  Metoda elenktyczna, czyli metoda zbijania, którą Sokrates uważał za „największy i najskuteczniejszy spośród sposobów oczyszczania umysłu”, polegała na doprowadzeniu do absurdu: fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie (to nazywano ironią Sokratesa) i pytaniami zmuszał do wyciągania z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sokratejski przewrót w filozofii. Jego główne tezy stanowiska etycznego

  Sokrates ur. w Atenach jako syn rzeźbiarza Sofroniska i położnej Fajnarety, żył w latach 469-399 p.n.e. W młodości prawdopodobnie uprawiał zawód ojca, natomiast w późniejszym czasie, kiedy został nauczycielem etyki w Atenach, wzorował się, jak mówił w żartobliwej przenośni, na swej matce, wszelako z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /10 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw koncepcje sofistów i podaj przykłady

  Sofiści – V wiek p.n.e. – (Nauczyciele przygotowujący uczniów do życia publicznego poprzez nauczanie dialektyki, retoryki, polityki, filozofii, etyki – cnota jako biegłość, polityk jako biegły retor). Nauczycieli, którzy oferowali bardziej sformalizowaną edukację młodym ludziom pragnącym rozwijać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /9 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega pluralistyczna koncepcja materii według Empedoklesa

  Empedokles pochodził z Agrygentu, najbogatszego wówczas miasta na Sycylii. Żył prawdopodobnie od 490 do 430 r. p.n.e.; przebywał na Sycylii i w Wielkiej Grecji. Był lekarzem, kapłanem, cudotwórcą, poetą i filozofem. Sam siebie uważał za istotę natchnioną, prawie boską; był czczony i wielbiony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda dialektyczna według Heraklita z Efezu

  Heraklita z Efezu (VI w. p.n.e.). O ile sformułowania taoistów mogą wydawać się jeszcze dość swobodne, bardziej poetyckie (przez co jednak bynajmniej nie pozbawione głębi i wielkiej wagi filozoficznej), o tyle myśl Heraklita ma charakter dojrzały, na bardzo zaawansowanym poziomie spekulacji - stąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aporie i koncepcja bytu według Eleatów

  Eleaci- filozofia przyrody

  założyli szkołę w Włoskim mieście Elea (dziś Velia),

  negują teorię zmienności Heraklita —» twierdzą, że w świecie panuje stałość, niezmienność i bezruch.

  biorą pod uwagę stosunek pomiędzy prawdziwym poznaniem (wynik pracy i rozumu) a złudzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy Epikura dotyczące atomów i etyki. Co to jest ataraksja

  Epikurejczycy:

  Nurt w dziejach filozofii nawiązujący do filozoficznych koncepcji Epikura z Samos (341 - 270 p.n.e.).

  W etyce: to przeświadczenie, że najwyższym dobrem człowieka jest szczęście,

  utożsamiane z przyjemnością; epikureizm pojmuje przyjemność jako stan duszy całkowicie spokojnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt

Do góry