Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega racjonalizm dialektyczny Piotra Abelarda

  W filozofii starożytnej terminu dialektyka używano na określenie sztuki dyskutowania, zwłaszcza umiejętności dochodzenia do prawdy przez ujawnianie i przezwyciężanie sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika (sofiści, Platon, Arystoteles) lub na oznaczenie logiki (stoicy). Rozwinęły się zalążki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj dowód na istnienie Boga według Anzelma z Aosty

  Dowód istnienia Boga:

  1. Jeżeli coś ma cechę względną, to musi istnieć i to, ze względu na co ta cecha mu przysługuje. Są ludzie dobrzy - więc jest i Bóg najlepszy. 

  Ontologiczny dowód istnienia Boga:

  2. Musi istnieć naprawdę Bóg, jeżeli jest pojmowany jako najdoskonalszy, bo gdyby nie istniał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega próba pogodzenia teologii i filozofii według Anzelma z Aosty

  Anzelm z Canterbury, inaczej Anzelm z Aosty (1033-1109), święty, teolog i filozof, z pochodzenia Włoch, benedyktyn. Był doktorem Kościoła, twórcą zasady "wiara szukająca rozumienia". Uważany jest za ojca scholastyki. Sformułował tzw. dowód ontologiczny na istnienie Boga.

  W przedmowie do „Monologion”...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja wolnej woli według Augustyna i jej konsekwencje w praktyczne

  Św. Augustyn, właściwie Aureliusz Augustyn z Hippony, łac. Aurelius Augustinus (urodzony w roku 354 w Tagaście - zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie) był filozofem, teologiem, organizatorem kościelnym.  

  Teoria poznania: Zgodnie z założeniami filozofów okresu hellenistycznego Augustyn kontynuował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /11 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw klasyfikację dzieł Arystotelesa. Co to jest „Novum Organum” problemy? Indukcja, dedukcja, nauka według Arystotelesa

  Arystotelesa (zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos) na:

  pisma logiczne (noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/)

  pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa "

  pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega koncepcja szczęścia i złotego środka wg Arystotelesa

  Arystoteles odrzucając teorię Platona musiał czymś zapełnić "puste miejsce" po ideach , ponieważ konieczne jest, aby istniało coś, co sprawia ze byty są tym, czym są. Skoro nie są to pozaświatowe, praktycznie niepoznawalne (przynajmniej empirycznie) idee, a wszystkie byty są jednostkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /9 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyczna koncepcja bytu – substancji w ujęciu Arystotelesa (2 w 1)

  Najbardziej znana praca Arystotelesa – „ETYKA NIKOMACHEJSKA”, zawiera definicję szczęścia. Jest to według niego najwyższe dobro, do którego dąży człowiek, a osiąga je się przez działanie duszy i życie w zgodzie z dzielnością etyczną. To nieustanne angażowanie się w jakieś czynności, gdyż ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /5 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tezy stoicyzmu

  Stoicy: twórca: Zenon z Kition.

  miejsce: ateński nor tyk Stoa Poikile /nazwa pochodzi od miejsca/

  Przedstawiciele późniejsi:

  Chryzyp /żył w III wieku p.n.e./

  Seneka /I w. p.n.e./

  Epiktet /I/II w. p.n.e./

  cesarz Marek Aureliusz /II w. n.e./

  Stoicy żyli w przekonaniu, że świat ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platońska koncepcja duszy i ciała i jej związek z ujęciem państwa

  Dusza i ciało:

  W zgodzie z dwoma rodzajami bytu, tj. światem idei i przyrody poznawanymi w dwóch rodzajach poznania: intelektualnym i empirycznym Platon stoi na stanowisku dualizmu duszy i ciała. Dusza jest czynnikiem związanym ze światem niezmiennym, wiecznym. Stanowi niematerialny czynnik życia i jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /4 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialogi platońskie i ich tematyka

  Pierwsze dzieła filozoficzne Platona zostały napisane w formie dialogów Sokratesa ze sceptykiem Filonem. Do dziś jest przedmiotem sporu, czy Platon wkładał w usta Sokratesa własne poglądy, czy też dialogi są faktyczną wykładnią poglądów Sokratesa.

  Pisma Platona obejmujące 35 dialogów i cykl listów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /5 462

  praca w formacie txt

Do góry